Uw plastic folie sorteren? Valipac en Nic Balthazar tonen hoe het moet.

Belgische bedrijven sorteren steeds beter. Toch is er nog heel wat marge, zeker wat betreft plasticfolie. Uit een analyse van Valipac blijkt dat vandaag maar liefst 25.000 bedrijven hun folie nog niet sorteren. Daardoor wordt 34.000 ton plastic per jaar niet gerecycleerd. Valipac lanceert in september dan ook een communicatiecampagne met concrete tips om bedrijven hierin te coachen. ‘Bedrijfscoach’ van dienst is tv-persoonlijkheid, filmregisseur en voorvechter van het milieu Nic Balthazar.

Verhoogde recyclagedoelstellingen

De recyclagepercentages voorzien door het vernieuwde Interregionaal Samenwerkingsakkoord zijn bijzonder ambitieus. Voor karton, hout en metaal zou dat geen probleem mogen stellen. Die stromen worden vandaag al vrij goed selectief ingezameld. Maar het schoentje knelt bij plastic.

In België zal de minimumdrempel voor de recyclage van bedrijfsmatige plastic verpakkingen geleidelijk worden opgetrokken tot 50% in 2021, 55% in 2023 en 65% in 2030. Met een recyclagepercentage van 45,8% in 2018 voor bedrijfsmatige plastic verpakkingen, is het duidelijk dat de industrie voor een grote uitdaging staat en dat alle partijen betrokken bij dit proces intensief zullen moeten samenwerken om deze uitdaging aan te gaan. En Valipac is vastbesloten om hen hierin te helpen.


Plasticfolies: een potentieel van 34.000 ton!

“Het gaat de goede kant uit met de selectieve inzameling van bedrijfsafval. Zo halen we vandaag al heel hoge recyclagepercentages voor karton, metaal en hout. Dat is echter nog niet het geval voor plastic”, zegt Francis Huysman, CEO van Valipac. “Uit de statistische analyse die we samen met de UHasselt deden, blijkt dat er vandaag 25.000 bedrijven zijn die hun plasticfolie nog niet sorteren. Volgens onze berekeningen zou er maar liefst 34.000 ton aan plasticfolie extra gesorteerd kunnen worden. Hier ligt dus een enorm potentieel. Zeker als je bedenkt dat 1 ton gerecycleerde plasticfolie de productie van 3,03 ton CO2 vermijdt, het equivalent van een vrachtwagenrit van Brussel naar Moskou.”


Folie? In de foliezak!

De inzameling van folie is nochtans vrij eenvoudig. De ophalers van bedrijfsafval bieden foliezakken aan die gewoon mee opgehaald worden samen met de container voor papier/karton. De kosten voor het sorteren en recycleren van de folie zitten vervat in de aankoopprijs van de zakken. Bovendien biedt Valipac een financiële stimulans voor het gebruik van deze zakken.


Bedrijven coachen

Valipac lanceert een nieuwe sensibiliseringscampagne om bedrijven wegwijs te maken in het sorteren van plastic verpakkingsfolie. Daarvoor kan Valipac rekenen op de steun van Nic Balthazar, die deze keer de rol van ‘bedrijfscoach’ op zich neemt. Met zijn gebruikelijke overtuigingskracht zal Nic bedrijven aantonen dat het sorteren van plastic verpakkingsfolie eenvoudig en voordelig is.

Meer artikels over Valipac

Meer over het Valipac project

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.