Vernieuwende stofzuiger verwijdert plastic uit natuurgebied in Antwerpse haven

Fotocredit: Jonathan Ramael

Sinds 19 september 2020, World Cleanup Day, maakt de Nul-O-Plastic, ontworpen door Envisan (Jan De Nul Group), komaf met de historische vervuiling in natuurgebied Galgeschoor in de haven van Antwerpen. De stofzuiger, het winnende ontwerp van de Galgeschoor Plastic Challenge, is klaar om miljoenen plastic korrels en andere plastics in het natuurgebied te verwijderen.

Port of Antwerp lanceerde in 2019 een wedstrijd voor nieuwe opruimtechnieken voor plastics die zich hebben opgehoopt in natuurreservaat Galgeschoor. Ondanks jaarlijkse opruimacties, blijven er nog miljoenen kleine plastic deeltjes achter die niet met de hand kunnen worden opgeruimd, het gevolg van historische vervuiling door plastic afval afkomstig van steden en gemeenten langs de Schelde en industriële plastic pellets die verloren zijn gegaan in de haven. Jaar na jaar worden deze plastics meegevoerd langsheen de 350 km lange rivier om zich uiteindelijk te nestelen in slikken en schorren.

De Galgeschoor Plastic Challenge daagde deelnemers uit tot het bedenken van een haalbare oplossing op technisch, budgettair, logistiek en milieukundig gebied. Doel was tot een oplossing te komen om een moeilijk toegankelijk getijdengebied met unieke vegetaties en bedreigde vogelsoorten proper te maken met minimale impact op de flora en fauna. Een jury van innovatie- en milieuexperts koos de plasticzuiger van Envisan (Jan De Nul Group) uit meer dan 50 inzendingen. Envisan kreeg een cheque van 10.000 euro en liet het ontwerp samen met Port of Antwerp verder ontwikkelen. Resultaat: de Nul-O-Plastic, een grote, manoeuvreerbare stofzuiger op rupsbanden.

“Ook in andere gebieden inzetten”

An Smet, Directeur van Envisan: “Innovatie is onze drijfveer en een van de pijlers van onze strategie om te komen tot circulaire oplossingen voor een betere planeet. Hierbij focussen we voortdurend op het verlagen van onze ecologische voetafdruk. Niet alleen op onze sites en in kantoren, maar ook op projectniveau. We zijn dan ook zeer opgetogen dat we de Nul-O-Plastic nu effectief in gebruik kunnen laten gaan. Onze innovatieve Nul-O-Plastic zal voor het eerst ook alle kleine plastic deeltjes uit dit natuurgebied kunnen verwijderen. We kijken ernaar uit om de Nul-O-Plastic ook in andere gebieden binnen de haven in te zetten.”

Samen met andere stakeholders werkt Port of Antwerp aan preventieve oplossingen, opruimacties en innovaties om onze leefomgeving plasticvrij te maken. Een van die initiatieven is de jaarlijkse opruimactie in het natuurreservaat Galgeschoor, met de steun van Natuurpunt en Mooimakers. Honderden vrijwilligers – werknemers uit de haven, omwonenden en leden van natuurorganisaties en de industrie – steken dan de handen uit de mouwen. Via de actie willen de initatiefnemers bewustzijn creëren rond de problematiek van zwerfvuil en plasticvervuiling. Door de coronacrisis werd de editie van 2020 omgevormd tot een digitale clean-upactie. Op 24 augustus lanceerde Port of Antwerp daarom een wekelijkse challenge die je alleen, met je bubbel of binnen je bedrijf op een veilige en leuke manier kon aangaan. De Nul-O-Plastic vormt de perfecte aanvulling op die opruimacties omdat de unieke installatie dus ook plastics zal verwijderen die we niet met de hand kunnen opruimen.

Havenschepen Annick De Ridder: “Kunststoffen hebben een plaats in de haven, maar die plaats is niet in de Schelde, het dokwater of de natuur. Met dit initiatief willen we als haven onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en verder inzetten op een duurzame haven en omgeving. Deze innovatie van Jan De Nul is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking en partnerships resulteren in oplossingen voor de uitdagingen van vandaag én morgen. We zijn trots daar opnieuw een pionier in te zijn.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.