Vlaamse personenwagens geleidelijk aan milieuvriendelijker

De vergroening van het Vlaamse wagenpark zette zich in 2019 voort. De globale ecoscore of milieuscore van de 3.525.000 personenwagens in Vlaanderen steeg daardoor ook in 2019. Dat blijkt uit een persmededeling van het Departement Omgeving, dat alle acties rond groene mobiliteit coördineert en in dat kader rapporteert over de ecoscore van Vlaamse voertuigen. De stijging van de ecoscore is vooral te danken aan het feit dat er steeds meer bezinewagens op onze wegen rijden en alternatieve voertuigen geleidelijk aan meer succes kennen. Een negatieve trend is wel dat het aantal SUV’s op Vlaamse wegen de laatste jaren opvallend gestegen is, waardoor de ecoscore niet dermate sterk stijgt. 

De ecoscore is een milieuscore voor voertuigen die een indicatie geeft van de globale milieuvriendelijkheid van een voertuig. Hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker het voertuig. Verschillende schade-effecten worden mee in rekening gebracht zoals  klimaatverandering (broeikaseffect), luchtkwaliteit (gezondheidseffecten en effecten op natuur) en geluidshinder.

Particulieren kopen milieuvriendelijkere voertuigen

De laatste jaren stijgt de gemiddelde ecoscore van het Vlaamse personenwagenpark met ongeveer 1 punt per jaar. Die trend zette zich ook in 2019 verder door. De gemiddelde ecoscore van het totale aantal personenwagens ingeschreven in Vlaanderen is 62,2. De cijfers gaan enkel over personenwagens. Bestelwagens of vrachtwagens zijn hierin niet opgenomen.

Kijken we enkel naar de inschrijvingen van nieuwe wagens, dan ligt de ecoscore een stuk hoger (68,6). Particulieren kopen nog steeds de meest milieuvriendelijke voertuigen (69,8). Voor leasewagens (67,7) en bedrijfswagens (67,9) ligt de ecoscore merkelijk lager.

Het aantal benzinewagens blijft toenemen

De gemiddelde ecoscore van een dieselwagen is met 57,2 veruit de laagste. Dat is bijna 10 punten lager dan de gemiddelde ecoscore voor benzinewagens (66,4). De elektrische voertuigen hebben de hoogste gemiddelde ecoscore (84,3), gevolgd door de waterstofvoertuigen  (79,0), en voertuigen op aardgas (CNG) (77,6).

Er zijn in 2019 nog maar net iets meer dieselwagens (49 procent) dan benzinewagens (48 procent) ingeschreven In Vlaanderen. De ontdieseling is het meest zichtbaar bij de inschrijvingen van nieuwe wagens, waar al 60 procent van de aangekochte wagens met een benzinemotor is uitgerust en slechts 32 procent met een dieselmotor.

Het valt op dat de ontdieseling bij leasewagens minder sterk is: 46 procent van de nieuwe leasewagens is met een benzinemotor uitgerust, terwijl dit bij de particulieren 83 procent is. Dat verschil valt te verklaren doordat de fiscale maatregelen  (lagere belasting op inverkeerstelling – BIV) niet gelden voor leasewagens.

Alternatieve aandrijvingen kennen een geleidelijke opmars

Het aandeel alternatieve voertuigen in het Vlaamse wagenpark is met 3 procent nog klein, maar evolueert wel in stijgende lijn. Tot de categorie alternatieve voertuigen behoren volledig elektrische of plug-in-hybride, hybride (diesel/benzine), CNG, LPG en waterstof (H2).

Bij de nieuwe wagens bedraagt het aandeel 8 procent. De hybride voertuigen met bezine (37 procent) vormen de grootste groep binnen de alternatieven. Niet alleen hybride voertuigen worden populairder, ook volledig elektrische voertuigen hebben de wind in de zeilen. Daar waar zij in 2018 nog maar een klein deel van 12 procent uitmaakten van de verkoop van alternatieve voertuigen, is dat aandeel in 2019 al gestegen tot 25 procent.

Elektrische voertuigen zijn vrijgesteld van zowel de belasting op inverkeerstelling (BIV) als de jaarlijkse verkeersbelasting. Daarnaast zetten de constructeurs ook meer en meer in op elektrische voertuigen, waardoor het aanbod stijgt. Vlaanderen investeert ook in de uitbreiding van de laadinfrastructuur en dat bevordert het gebruik van elektrische voertuigen.

Opvallende stijging aantal SUV’s

Er reden in 2019 bijna 640.000 SUV’s rond. Het aandeel bij de nieuwe inschrijvingen is gestegen van 17 procent in 2013 tot 41 procent in 2019. Ook meer dan de helft van de (plug-in-)hybride bezinewagen en LPG’s zijn SUV’s. 

Die trend bij de nieuwe wagens heeft natuurlijk een negatieve impact op de gemiddelde ecoscore. De ecoscore voor SUV’s ligt 1,4 punt lager dan voor niet-SUV’s. Dat komt doordat SUV’s gemiddeld zwaarder zijn dan andere personenwagens (1517 kg vs. 1370 kg). Ze zijn ook krachtiger (106 kW vs. 91 kW). Mede daarom hebben SUV’s een hoger gemiddeld verbruik en stoten ze dus meer CO2 uit (128 g/km vs. 116 g/km).

CO2-uitstoot daalt minder sterk dan de voorbije jaren

De  gemiddelde CO2-uitstoot blijft dalen, maar die daling is het afgelopen jaar iets minder in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2019 bedroeg de CO2-uitstoot van de gemiddelde wagen 137 g/km, een daling met iets meer dan 2 g/km. Het gaat hier over de uitstoot zoals gerapporteerd op het gelijkvormigheidsattest (NEDC(corr)-waarde). Over een periode van 10 jaar is er een daling van meer dan 30 g/km: van zo’n 169 g/km in 2009 tot 137 g/km in 2019.

Voor nieuwe wagens bedraagt de gemiddelde CO2uitstoot 120,8 g/km. Die moet nog sterk dalen om de Europese verplichting van 95 g/km te behalen in 2020 (gemiddelde waarde voor alle Europese wagens samen).

Op zoek naar een milieuvriendelijke wagen?

Een elektrische wagen heeft bij de personenwagens de hoogste ecoscore. Wie echter nog niet toe is aan een elektrische wagen, kiest voor de luchtkwaliteit nog steeds best een benzinewagen. Die is minder dan een dieselwagen afhankelijk van complexe apparatuur om zijn uitstoot onder controle te houden. Een indirecte injectiebenzinewagen heeft zelfs geen roetfilter nodig om zijn fijnstofemissies te beperken. Voor het klimaat is het interessant dat je kiest voor een wagen die bovendien zo weinig mogelijk CO2-uitstoot. Daarom zijn (plug-in-)hybride benzinewagens interessant. Daarnaast zijn kleinere en lichtere voertuigen voor het milieu bijna altijd beter dan grotere en zwaardere modellen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.