Zuurstof: nieuw magazine voor leefmilieuspecialisten

Het departement Leefmilieu van de provincie Antwerpen lanceerde een nieuw magazine voor leefmilieuspecialisten. Zuurstof, waar geen enkele commerciële doelstelling achter schuilgaat, wil beleidsmakers of projectmedewerkers middelen aanreiken voor daadkrachtige acties voor een beter milieu en klimaat, of op z’n minst stof tot nadenken.

Het gaat om een online magazine voor iedereen die professioneel of geëngageerd bezig is met milieu en klimaat. Provincie Antwerpen wil de lezer wijzer maken in actuele thema’s zoals klimaat, milieu, energie, duurzaamheid, waterbeheer, natuur en biodiversiteit, thema’s die zuurstof geven aan onze samenleving. Het doet dat aan de hand van artikels op basis van interviews met experten en beleidsmakers.

Daarnaast wil Zuurstof gemeentebesturen en andere deskundigen onder meer tools en middelen aanreiken om op het terrein belangrijke zaken te realiseren, meer kennis bieden door studies, publicaties en vernieuwende standpunten te delen en hen een provinciaal lerend en samenwerken netwerk ter beschikking stellen.

Elke drie maanden zal er ook een nieuwsbrief verschijnen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.