Milieumanagementsysteem EMAS weinig gekend

Milieumanagementsysteem EMAS te weinig gekend in Vlaanderen

Ondernemingen of organisaties die instappen in een milieumanagementsysteem, kiezen best voor EMAS. Net zoals bij de internationale ISO 14001-norm is het doel van EMAS om de milieu-impact van een organisatie te beperken, maar EMAS biedt ook een toegevoegde waarde op het vlak van communicatie, transparantie en geloofwaardigheid.

EMAS is weinig gekend in Vlaanderen en verdient meer erkenning, vindt het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid. Het maakte een korte film waarin bedrijfsleiders getuigen over hun ervaring met EMAS en experten het belang van milieuzorg onderstrepen.

 

Hoogste kwaliteitslabel voor milieuzorg

EMAS staat voor Eco-Management and Audit Scheme. Het is een vrijwillig milieumanagementsysteem, ontwikkeld door de EU maar wereldwijd ter beschikking van alle organisaties.

De drie sleutelbegrippen zijn:

  • prestatie: het doel is de permanente verbetering van de milieuprestaties van een organisatie;
  • geloofwaardigheid: het hele milieumanagementsysteem wordt via audits door onafhankelijke externen (milieuverificateurs) gecontroleerd;
  • transparantie: de informatie over de milieuprestaties van een bedrijf zijn publiek beschikbaar is.

Zowel binnen als buiten de organisatie streeft EMAS naar een actief engagement van de werknemers en de stakeholders.

 

EMAS versus ISO 14001

De eisen aan het milieumanagementsysteem in EMAS zijn vrijwel identiek aan ISO 14001 en zorgen ervoor dat de belangrijkste milieuaspecten continu verbeteren. Daarnaast vereist EMAS ook dat jaarlijks een openbaar milieuverslag wordt opgesteld, milieuverklaring genaamd. Een organisatie die al een ISO 14001-certificaat bezit, kan dus relatief eenvoudig ook een EMAS-registratie verwerven. Omwille van de toegevoegde waarde van EMAS, kiest wie instapt in een milieumanagementsysteem, best ook voor EMAS.

 

74 EMAS-registraties

In 2014 hadden in België 1.216 organisaties een ISO 14001-certificaat. Op dit moment zijn in België 74 organisaties (639 vestigingen) EMAS-geregistreerd. Zij zijn herkenbaar door het gebruik van het EMAS-logo. Om een EMAS-registratie te verwerven, moet een organisatie een stappenplan doorlopen. Voor KMO’s biedt de EU de tool EMAS Easy aan. Daarna kan men een aanvraag tot registratie indienen bij het gewest waar ofwel de organisatie ofwel de hoofdzetel gelegen is. Voor Vlaanderen is het Departement LNE de bevoegde instantie voor een EMAS-aanvraag tot registratie.

 

Meer informatie over EMAS via de website van de overheid en in ecoTips van december. 

 

datum: 20 oktober 2016
bron: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.