Minder bedrijfsafval, meer recyclage

Minder bedrijfsafval, meer recyclage

Het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) verzamelt gegevens over de productie van bedrijfsafvalstoffen in Vlaanderen bij een selectie van bedrijven. Op basis van deze steekproef van meldingsgegevens van bedrijven wordt de totale productie van bedrijfsafvalstoffen in Vlaanderen geschat per sector en grootteklasse.

En uit het rapport van maart 2016 blijkt dat het Vlaams bedrijfsafval verder blijft afnemen. In 2014 produceerden de Vlaamse bedrijven in totaal nog 13,9 miljoen ton, liefst 800.000 ton minder dan in 2012. Van die 13,9 miljoen ton afval krijgt uiteindelijk 77 procent een tweede leven via materiaalrecyclage. 

In ecoTips ‘ecodesign’ van september lees je meer over duurzaam materialengebruik. Geen abonnement?

Bestel dit nummer voor 19 euro, excl. BTW. Vul hier het formulier in en we sturen je een exemplaar op met de post.

Liever online lezen? Ook dat kan. Voor 14 euro, excl. BTW, krijg je van ons toegang tot een digitale versie van het nummer. Aanmelden kan via hetzelfde formulier.

 

Minder bedrijfsafval

In 2014 produceerden Vlaamse bedrijven samen 13,9 miljoen ton afval, dat is 800.000 ton afval minder dan in 2012. Toen produceerden de bedrijven nog 14,7 miljoen ton afval. De daling doet zich vooral voor bij de drie grootste afvalstromen:

  • slib en ander afval uit de waterzuivering (18 procent)
  • bouw- en sloopafval (15 procent)
  • vervuilde grond (13 procent).

Voor deze drie stromen streeft het beleid echter niet naar een daling. Tellen we deze stromen niet mee, dan zien we dat het cijfer voor 2014 gelijk is gebleven ten opzichte van 2012.

Meer recyclage

Steeds meer bedrijfsafval krijgt een nieuw leven via hergebruik, recyclage, compostering of gebruik als (secundaire of nieuwe) grondstof.

  • In totaal gaat 40 procent van het bedrijfsafval rechtstreeks naar materiaalrecyclage;
  • 54 procent van het bedrijfsafval krijgt een voorbehandeling (bijvoorbeeld uitsortering) met het oog op verdere recyclage. Hiervan gaat uiteindelijk 69 procent naar materiaalrecyclage.
  • 4,5 procent van het bedrijfsafval gaat rechtstreeks naar verbranding;
  • slechts 1,5 procent gaat rechtstreeks naar een stortplaats.

Uiteindelijk krijgt zo ongeveer 77 procent van het afval van Vlaamse bedrijven een tweede leven via materiaalrecyclage. Dat is een stijging van 2 procent ten opzichte van 2012.

Economie trekt aan, toch minder bedrijfsafval

Verder ziet de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) duidelijk dat de afvalproductie in de industrie in Vlaanderen daalt terwijl de economische activiteit (het Bruto Binnenlands Product) toeneemt. Dat is goed nieuws: de economie trekt weer aan, maar toch wordt er niet méér – maar juist minder – bedrijfsafval geproduceerd.

Meer bedrijfsafvalstoffencijfers van OVAM.

 

bron: OVAM
datum: 02-06-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.