Minister Homans investeert in MVO

Net voor de zomer lanceerde de Vlaamse overheid een subsidieoproep maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die resulteerde in 37 ingediende projecten. Minister Homans maakte zopas de 15 geselecteerde projecten bekend waarin ze in totaal 583.000 euro zal investeren.

“Met de steun aan deze projecten maken we het voor individuele organisaties een stuk makkelijker om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te kunnen meten. Hiervoor rekenen we op organisaties zoals bedrijvennetwerken, sectororganisaties, duurzaamheidsnetwerken, gespecialiseerde NGO’s en onderwijsinstellingen. De oproep geeft hen de ruimte om een dienst of instrument te ontwikkelen waarmee bedrijven en organisaties aan de slag kunnen met MVO”, zegt minister Homans.

Klanten en andere belanghebbenden spreken zowel profit als non-profit organisaties (terecht) steeds vaker aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  • Wie maakte dit product, waar, waarmee en in welke omstandigheden?
  • Wat is het energieverbruik?
  • Is dit product wel verantwoord en is er geen lokaal alternatief?

Denk daarbij aan kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden en discussies over het (vers)aanbod van over de hele wereld in supermarkten. De geselecteerde projecten gaan onder andere rond die drie duurzaamheidsuitdagingen aan de slag.

Natuursteen, mode en voeding

Zo zal Febenat, de Benelux Federatie van Natuursteengroothandelaars, een controlesysteem opzetten dat bij deelnemende bedrijven, tot en met de steengroeves in India, correcte arbeidsomstandigheden verzekert.

Het Flanders Fashion Institute (FFI) zal drie modebedrijven intensief begeleiden in hun MVO-aanpak. De lessen die het FFI hieruit trekt, zal het vertalen naar een instrument voor de hele industrie. Op die manier krijgen mode-ondernemers concrete richtlijnen hoe MVO te implementeren in hun bedrijf.

Vredeseilanden zal in samenwerking met The Shift (het Belgisch ontmoetingspunt voor duurzaamheid) en FEVIA (de Federatie van de Voedingsindustrie) een instrument ontwikkelen en supermarkten begeleiden om hun inkoopbeleid en -praktijk te verduurzamen.

Olievlek

Ook de twaalf andere projecten dragen stuk voor stuk bij tot:

  • de toepassing van de Sustainable Development Goals
  • samenwerking rond duurzaamheid
  • duurzame internationale ketens
  • de verduurzaming van verschillende sectoren.

Minister Homans hoopt op een olievlekeffect. Omdat de projecten door of in nauwe samenwerking met sectoren, koepels en netwerken worden uitgevoerd, is de verwachting dat na afloop van de projecten – uiterlijk eind mei 2018 – de ontwikkelde kennis, diensten en instrumenten hun weg vinden naar bedrijven en organisaties.

De geselecteerde projecten en hun promotoren

Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

De ontwikkeling van een SDG-roadmap: een tool die ondernemingen helpt om via een brainstormtechniek duurzaamheidsdoelstellingen en concrete acties te formuleren die bijdragen tot de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Fedustria vzw

De begeleiding van bedrijven uit de hout- en meubelsector bij de implementatie en instandhouding van een geïntegreerd MVO-beleid en dit zichtbaar maken voor stakeholders.

CIFAL Flanders

De SDG’s zijn door hun globale en algemene insteek op het eerste gezicht minder geschikt om hun weerslag te vinden in specifieke acties van Vlaamse KMO’s. Daarom is er een methodologisch verantwoorde praktische vertaling nodig op maat van de KMO. Dit kan door een koppeling tussen de SDG’s en de duurzaamheidsactiviteitencatalogus van de Sustatool. Daarnaast zal in een pool van een tiental bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren dit traject getest en gedocumenteerd worden. De resultaten en methodiek worden in een handleiding samengevat.

Vredeseilanden

De begeleiding bij een beleid duurzaam aankopen voor bedrijven in de voedingssector samen met een traject co-creatie voor verduurzaming voor consumenten en supermarkten.

The Global Picture

De ontwikkeling van een Quick Scan Duurzaam Aankopen die aankopers een systeem aanbiedt om op een structurele manier een analyse te maken van de aankoopfunctie met oog op duurzaam aankopen. De scan geeft onmiddellijk inzicht in de sterktes en zwaktes van de huidige aankooporganisatie en biedt tegelijkertijd  een diagnose van de aankooporganisatie met focus op de prioriteiten en prioritaire acties om te streven naar een hogere maturiteit op vlak van duurzaam aankopen.

FEVIA Vlaanderen

De ontwikkeling van een MVO-sectorpaspoort als drempelverlagend middel naar duurzaamheidsverslaggeving.

The Shift vzw

De ontwikkeling van ‘De PartnerschapsPartituur’. Dit moet een tool kit worden die duurzame samenwerkingsprojecten doet uitgroeien tot grotere en leefbare initiatieven met meer impact. Een structureel canvas met concrete voorbeelden en een stappenplan helpen organisaties om partnerships aan te gaan en te verdiepen. Het project is geënt op de Sustainable Partnership Awards en zoekt een leidraad om kiemprojecten op te schalen.

Virtual Ignition Tapazz

Veel bedrijven vestigen zich op bedrijfsterreinen. Op deze terreinen is veel parking voorzien en in veel gevallen ook een goede regeling qua openbaar vervoer. Veel werknemers kunnen dus met het openbaar vervoer naar hun werkplek komen, maar door (de mogelijkheid tot een lastminute) meeting op een locatie die moeilijk bereikbaar is met openbaar vervoer, kiezen ze er toch voor om dat met de auto te doen. Een oplossing die voor één bedrijf alleen niet haalbaar is maar, in combinatie met een nieuwe prototype technologie, voor bedrijven samen wel, zorgt ervoor dat minder mensen met de wagen naar het werk komen en meer mensen een gewoonte maken met de fiets en/of het openbaar vervoer te komen.

Voka-Kamer van Koophandel Mechelen in samenwerking met Antwerp Management School

Toepassing methodiek voor stakeholdersanalyse. Ontwikkeling van en toepassing van de tool ‘Goodcrowd’ voor het consulteren van stakeholders.

Commotie

De ontwikkeling van een MVO-sectorpaspoort voor de verhuissector als drempelverlagend middel naar duurzaamheidsverslaggeving.

Flanders Investment and Trade

De herwerking van de brochure ‘Kompas voor Duurzaam Internationaal Ondernemen’. Deze publicatie zal de MVO-basisbeginselen bevatten, de aanpak en de bestaande informatie bundelen om internationaal ondernemende Vlaamse bedrijven wegwijs te maken in de veelheid van internationale codes, richtlijnen en informatiebronnen over maatschappelijk verantwoord/duurzaam internationaal ondernemen.

Tegelijk zal de vertaalslag gemaakt worden van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) naar praktische richtlijnen voor de Vlaamse internationale ondernemer en, aan de hand van praktijkvoorbeelden, stap voor stap aangetoond worden hoe deze SDG’s van meet af aan kunnen ingebed worden in een internationale bedrijfsstrategie.

Kina p.v.

MVO-opstap: de ontwikkeling van een methodiek voor de integratie van MVO in lokale besturen.

Flanders Fashion Institute

De begeleiding van drie modebedrijven in hun MVO- aanpak en de integratie van de ‘lessons learned’ in Close the Loop.

Febenat vzw

De controle op de naleving van de gedragscode ontwikkeld op basis van de ILO-, UN- en OESO-richtlijnen bij deelnemende bedrijven en steengroeves in India.

Belgische Tuincentra Vereniging vzw

De ontwikkeling van de groenscan: tuincentra krijgen inzicht in wat MVO inhoudt voor hun bedrijf en wat ze kunnen doen om duurzaamheid in alle facetten van de bedrijfvoering te integreren of te verbeteren.

datum: 2 december 2016
bron: mvovlaanderen

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.