(Foto: Minister Zakia Khattabi)

Minister Zakia Khattabi: “Ik beschouw mezelf als de klimaatdiplomate binnen België”

Minister Zakia Khattabi is in de federale regering bevoegd voor Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal. 

In Wallonië was ze al langer bekend. Na een tijd in de federale overheidsdienst voor Wetenschapsbeleid gewerkt te hebben, zetelde ze in het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en als gemeenschapssenator in de Belgische Senaat. Daar was ze tussen 2012 en 2014 fractieleidster voor Ecolo en ze was gemeenteraadslid in Elsene. In 2014 en 2015 kwam ze in de Kamer van Volksvertegenwoordigers terecht, waar ze in 2019 herverkozen werd. Tussen 2015 en 2019 was ze tevens covoorzitter van Ecolo. 

Advertising
 

In Vlaanderen kwam ze prominent in de belangstelling naar aanleiding van de perikelen rond haar aanstelling als rechter in het Grondwettelijk Hof. Haar partij droeg haar voor in 2019, maar na protest van N-VA en Vlaams Belang kreeg ze tweemaal geen tweederdemeerderheid achter zich voor die benoeming.

Intussen heeft ze dus een Belgische ministerpost in handen, met een portefeuille die in de komende jaren ongetwijfeld de agenda mee zal bepalen. ecoTips had een interview met de minister.

Welke zijn de belangrijkste accenten die u zelf wilt leggen in uw beleid? 

“Er zijn er heel wat natuurlijk. Maar het is kristalhelder dat er nood is aan een systemische aanpak. De Sustainable Development Goals (SDG’s) in hun geheel vormen voor mijn beleid een leidraad: daarin is respect voor de planetaire grenzen zoals klimaatverandering en biodiversiteit een absolute voorwaarde om welzijn en welvaart te brengen. Vanzelfsprekend moet dit gebeuren met aandacht voor de zwaksten in onze samenleving.”

Welke doelen stelt u voor uw beleid en wanneer vindt u uw ministerschap geslaagd? 

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis