Fonds Bikes in Brussels doet projectoproep

Het Fonds Bikes in Brussels  wil de inspanningen voor een betere infrastructuur voor fietsers in en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbeteren en doet daarom een oproep. Die is gericht naar zowel kleine en middelgrote projecten als naar projecten die grotere werken en investeringen vereisen.

Zoals blijkt uit de cijfers van het Fietsobservatorium, neemt het aantal fietsers in Brussel sinds 2010 toe. Het Fonds Bikes in Brussels wil die trend versterken en bijdragen tot een vlottere, veiligere en efficiëntere fietsmobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in ieders voordeel.

Meer fietsers in Brussel betekent immers een betere luchtkwaliteit omdat het gemotoriseerde verkeer vermindert, maar ook een rustigere leefruimte voor alle stadsgebruikers: bewoners, pendelaars, handelaars, werknemers, studenten, bezoekers, toeristen…

Vandaar dat het Fonds Bikes in Brussels zijn steun zal verlenen aan infrastructuurprojecten van verenigingen, overheidsdiensten of publieke en private partners die als doel hebben het fietsverkeer op een adequate manier aan te moedigen door tegemoet te komen aan de verwachtingen van de gebruikers. De oproep richt zich zowel naar kleine en middelgrote projecten als naar projecten die grotere werken en investeringen vereisen.

Of het er nu om gaat een deel van de openbare weg voorbehouden voor fietsers, parkings en herstelposten voor fietsen installeren of veilige fietspaden of een fietsersbrug aanleggen, het Fonds Bikes in Brussels zal alle realiseerbare initiatieven ondersteunen die ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen de fiets kunnen gebruiken als favoriet vervoermiddel in en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden, het gaat om een permanente projectoproep. Het Fonds zal op de volgende datums een selectie organiseren van de ingediende aanvragen: 17 maart, 11 juni, 17 september en 14 december 2020. De resultaten zullen tegen het einde van de tweede daaropvolgende maand bekendgemaakt worden aan de kandidaten, respectievelijk eind mei, augustus, november en februari dus.  selectiecriteria te raadplegen.

Voor wie?

Verenigingen zonder winstoogmerk, overheden en publieke of private partners van wie de diensten voor iedereen bestemd zijn. Partnerschappen worden sterk aangemoedigd. Initiatieven van commerciële aard worden niet beoogd door deze projectoproep.

De selectiecriteria en hoe je een aanvraag kan indienen, ontdek je via deze link.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.