Nieuwe laad- en tankpunten voor zero-emissie vervoer en binnenvaart

In het kader van het Europese BENEFIC-programma, werden recent 11 nieuwe projecten goedgekeurd die zullen voorzien in 53 bijkomende laad- en tankpunten voor elektrische personenwagens, elektrische taxi’s, elektrische bussen en binnenvaartschepen. Het gaat in totaal om een toekenning van 1.666.477 euro aan subsidies voor (ultra)snellaadinfrastructuur, waterstoftankstations en walstroominstallaties. 

Europese subsidies

BENEFIC staat voor ‘Brussels Netherlands Flanders Implementation of Clean power for transport’ en is een grensoverschrijdend en innovatief project dat gefinancierd wordt door het Connecting Europe Facility-programma (CEF) van de Europese Unie. Het hoofddoel van het project is om de realisatie van infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen en vaartuigen te versnellen. Onder deze infrastructuur vallen o.a. oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, elektrische taxi’s en bussen, CNG- en LNG-infrastructuur, waterstoftankinfrastructuur en walstroom voor binnenvaart. 

Minister van Energie Lydia Peeters: “Transport stopt niet bij de grenzen, laadcapaciteit moet in heel de EU voorradig zijn. Dankzij grensoverschrijdende samenwerking tussen Brussel, Vlaanderen en Nederland én Europese steun, kunnen wij koolstofarm vervoer op de wegen en over water een boost geven.”

Nederland en België, Vlaanderen en Brussel

Niet alleen internationaal, maar ook nationaal wordt er binnen het BENEFIC-programma grensoverschrijdend gewerkt. Zowel Nederland en België, als de gewesten Vlaanderen en Brussel slaan de handen in elkaar om met de steun van de Europese Commissie de vergroening van het transport te versnellen. 

Via een open projectoproep voor publieke en private partijen worden binnen het het BENEFIC-programma infrastructuurprojecten gekozen en gesubsidieerd. De eerste oproep liep van februari tot mei 2018. In het najaar van 2018 liep een tweede projectoproep, deze keer met focus op zero-emissie laad- en tankinfrastructuur. 

In het voorjaar van 2018 werden in het kader van de eerste oproep 22 projecten geselecteerd. Deze projecten ontvingen samen een subsidie van 5.657.755 euro. Naar aanleiding van de tweede oproep in het najaar van 2018, werden nog eens 11 projecten geselecteerd. Over de twee oproepen samen zijn 33 van de 49 ingediende projecten geselecteerd voor een totaal subsidiebedrag van 7.324.232 euro.

Zero-emissie laad- en tankinfrastructuur 

De elf projecten die gekozen werden in het najaar van 2018 ontvingen samen dus nog eens meer dan anderhalf miljoen euro aan subsidies.  De projecten die gekozen werden, zijn: 

 • 1 waterstofstation in Nederland – Tankpunt
 • 7 ultra snelladers in Vlaanderen en Nederland – Shell
 • 10 walstroomkasten in Vlaanderen – De Vlaamse Waterweg
 • 8 snelladers in Nederland – Kuwait Petrolium
 • 1 snellader voor e-bussen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – STIB-MIVB
 • Ultra snelladers hub in Nederland – OrangeGas
 • Walstroominfrastructuur voor een waterbus in Vlaanderen – Havenbedrijf Antwerpen
 • 1 waterstofstation in Nederland – Tankstation Laan der VN
 • 1 ultra snellader in Vlaanderen – Allego
 • 1 snellader voor e-taxi’s in Vlaanderen – Allego
 • 12 snelladers in Vlaanderen – Allego

De indieners krijgen tot midden 2020 de tijd om de projecten uit te voeren. Met de samenwerking hopen Vlaanderen, Brussel en Nederland voorbeelden te zijn voor andere Europese landen en regio’s in de ondersteuning van innovatie en het koolstofvrij maken van transport.

Tekst: Persdienst minister Lydia Peeters | BENEFIC | Eigen redactie
Foto’s: Benefic | theautofuture.com

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.