Nieuwe wagens werden het voorbije jaar niet zuiniger

De nieuwe wagens die in de Europese Unie rondrijden, hebben vorig jaar ongeveer evenveel CO2 uitgestoten als in 2016. Nieuwe wagens zijn dus niet zuiniger geworden en dat is jammer. Tijdens de voorgaande jaren werd er immers wel steeds vooruitgang geboekt. 

Stagnatie zuinigheid personenwagens

Volgens voorlopige cijfers van het European Environment Agency (EEA) steeg de gemiddelde CO2-uitstoot van een nieuwe personenwagen in de EU naar 118,5 gram per kilometer. Dat is een stijging van 0,4 g / km ten opzichte van 2016. De voorbije 7 jaar, daalde de uitstoot met 22 gram CO2 per km (16%). Tegen 2021 zou Europa onder 95 gram CO2 per km willen duiken. Maar dat zal met de huidige stagnatie niet lukken.

Verbruik nieuwe wagens in België

17 EU-lidstaten noteerden in 2017 een hogere gemiddelde uitstoot dan in 2016. In België bleven de cijfers de voorbije jaren ongewijzigd en ligt de uitstoot van nieuwe wagens net iets onder het Europese gemiddelde. Met 115,9 gram CO2 per kilometer doet ons land het minder goed dan bijvoorbeeld Frankrijk, Nederland, Denemarken en Ierland, maar beter dan onder andere Zweden, Finland, Duitsland en Oostenrijk.

Verkoop nieuwe wagens

De verkoop van nieuwe personenauto’s steeg vorig jaar in Europa met 3%. In totaal werden er 15,1 miljoen nieuwe auto’s geregistreerd, het hoogste aantal sinds 2007. Registraties namen toe in alle lidstaten behalve Finland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Voor de eerste keer sinds de opstart van de statistieken, werden er in de EU meer benzine- (53%) dan dieselvoertuigen (45%) verkocht. Het gemiddelde brandstofverbruik van benzineauto’s bleef de afgelopen twee jaar constant terwijl het brandstofrendement van dieselauto’s verslechterde.

De verkoop van plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV) en batterij-elektrische voertuigen (BEV) steeg vorig jaar met 42%. Maar procentueel gezien, kiest slechts een zeer klein deel van de Europeanen voor dergelijke wagens. Slechts 1,5% van de volledige Europese vloot betreft elektrische en hybride voertuigen. In 2017 werden er 97 000 batterij-elektrische wagens geregistreerd, 51% meer dan het jaar daarvoor. De verkoop van hybride wagens steeg minder sterk (35%). Het grootste aantal BEV’s werd geregistreerd in Frankrijk (+ 26 110) en Duitsland (+ 24 350) en het Verenigd Koninkrijk (+13 580).

Bron:  European Environment Agency

Foto: Negative Space

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.