Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil 30.000 extra laadpalen

Sinds kort heeft het departement Mobiliteit en Openbare Werken het project Clean Power for Transport (CPT) overgenomen van het departement Omgeving. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) maakte tijdens de commissie van 18 juni meteen haar ambities duidelijk. “We mogen heel wat ambitieuzer zijn als het aankomt op de verdere uitrol van publieke laadpalen voor personenwagens. We moeten mikken op ongeveer 6.000 laadpalen per jaar in de komende vijf jaar. In totaal spreken we dus over 30.000 extra laadpalen deze legislatuur”, zegt Lydia Peeters.

Peeters: “Ik ben mij ervan bewust dat dit ambitieuze cijfers zijn. Mijn kabinet zal in gesprek gaan met de voornaamste stakeholders om te voorzien in deze uitrol. Als voormalig minister van Energie ben ik nog steeds een grote voorstander van de vergroening van het wagenpark. Deze streefcijfers kunnen de Vlaming aanzetten om te kiezen voor een elektrische auto.”

“Snelwegparkings voorzien van snellaadinfrastructuur”

“Op korte termijn moeten snelwegparkings langs Vlaamse autosnelwegen voorzien worden van snellaadinfrastructuur zodat (inter)nationaal personenverkeer op zero-emissie wijze door Vlaanderen kan rijden. Als Vlaamse overheid moeten we dit faciliteren en stimuleren. In de nabije toekomst moeten we zorgen dat er langs onze autosnelwegen snel opgeladen kan worden. Zo kunnen we zorgen voor een verdere stimulans om het Vlaamse wagenpark te vergroenen. Mijn administratie krijgt alvast de opdracht om hier snel werk van te maken.“

Vergroening bussenpark De Lijn

“Binnen de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn is men sterk bezig aan de vergroening van het bussenpark. Daarvoor moet er ook aangepaste laadinfrastructuur voorzien worden en dit gaat gepaard met grote investeringen. De laadinfrastructuur van VVM De Lijn zou ook kansen kunnen bieden voor andere busvervoerders om over te schakelen op groene voertuigen. De investeringen in laadinfrastructuur voor De Lijn zijn groot dus waarom die infrastructuur niet ter beschikking stellen van anderen? Het lijkt mij nuttig dat andere grote voertuigen de mogelijkheid krijgen om op te laden via de laadinfrastructuur van De Lijn. Op die manier moedigen we andere busvervoerders ook meteen aan om de omschakeling te maken naar elektrisch rijden. Hetzelfde geldt voor transporteurs in lichte vracht en/of korte afstand.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.