autodelen
(Beeld: Tookapic)

Zijn Vlamingen klaar voor autodelen?

De markt voor het autodelen is sinds 2012 aan een opmars bezig. In 2017 waren er in België 40.000 bestuurders ingeschreven op verschillende deelsystemen. Daar tegenover staan nog steeds wel een half miljoen klassieke inschrijvingen. Aan de KU Leuven wordt momenteel een onderzoek gevoerd naar factoren die de bereidheid van Vlamingen beïnvloeden om aan autodelen te doen. Werk eraan mee door de enquête in te vullen.

Het nut van autodelen

Autodelen is een manier om een auto op een betere en doordachte manier te gebruiken. Mensen die aan autodelen doen, maken enkel gebruik van een gedeelde auto wanneer ze hem nodig hebben. Op andere momenten kan iemand anders de auto gebruiken. 

Door aan autodelen te doen kan de bezettingsgraad van auto’s verhoogd worden, waardoor een kleiner aantal auto’s en parkeerplaatsen toch kan voldoen aan dezelfde mobiliteitseisen. Ervan uitgaande dat het hebben van een eigen wagen ongeveer 5.000 à 6.000 euro per jaar kost, kan je door aan autodelen te doen tot slot ook 1.000 à 3.000 euro per jaar besparen. 

Verschillende manieren van autodelen

Autodelen kan vanuit particulier initiatief gedaan worden, maar er bestaan ook speciale autodeelorganisaties.

Bij particulier autodelen is de auto eigendom van een privépersoon. De eigenaar van de auto maakt geen winst, maar krijgt wel de reële kostprijs van de wagen per gedeelde kilometer. Het is dus mogelijk om zelf een soort ‘autodeelgroep’ op te starten of aan te sluiten bij een bestaande groep.

Professionele organisaties bieden autodeeldiensten aan op twee verschillende manieren:

  • Autodeelbedrijven die eigen wagens ter beschikking stellen aan aangesloten leden. De gebruikers betalen aan de organisatie voor het gebruik van een wagen. De wagens van de organisatie staan verspreid over verschillende standplaatsen in de onmiddellijke omgeving van de gebruikers.
  • Autodeelbedrijven die  een online platform ter beschikking stellen waarop eigenaars hun privéwagen kunnen verhuren. Iedereen die zich aanmeldt als gebruiker, kan elke wagen op het platform huren tegen een prijs die door de eigenaar bepaald wordt.

Enquête

In het kader van het eerder vemelde onderzoek aan de KU Leuven loopt momenteel een digitale bevraging rond autodelen in Vlaanderen. Neem zeker deel! De enquête is terug te vinden via deze link.

De resultaten worden volledig anoniem verwerkt en dragen bovendien bij aan meerdere onderzoeken. Zo zullen ze ook gebruikt worden om het milieueffect van autodelen bestuderen. 

De enquête neemt 15 à 20 minuten in beslag, maar wanneer u de enquête volledig invult, maakt u kans op filmtickets! Bovendien kan u zo uw steentje bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar ecologische vervoersvormen. Doen dus!

Tekst: Vlaamse Overheid | VAB | Eigen redactie

Foto‘s: Tookapic

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.