Antwerpse haven vaart ecologische koers

Het Antwerpse Havenbedrijf nam voor de tweede keer een ISO-50001-certificaat in ontvangst. Dit label beloont bedrijven die een krachtig energiemanagementsysteem implementeren. Het certificaat blijft drie jaar geldig. Tijdens die periode zal de Antwerpse haven een zorgvuldig uitgetekend plan volgen en andere bedrijven inspireren om dit ook te doen. 

Vernieuwing

De transitie naar een circulaire en koolstofarme economie is een van de strategische prioriteiten van het Havenbedrijf Antwerpen. Een duurzaam energiebeleid maakt daar uiteraard deel van uit. In 2015 schreef de Antwerpse haven, als pionier in zijn soort, een eerste ISO 50001-certificaat achter zijn naam. 

Omdat het label na drie jaar vervalt, diende een vernieuwing zich aan. En die is nu binnen. Op 25 juli 2018 ontving Greet Bernaers, Directeur Infrastructuur van het Havenbedrijf, uit handen van certificeringsinstelling DNV-GL, een ISO-50001 certificaat voor de periode 2018-2020: “Als Havenbedrijf zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving en willen wij een voorbeeldrol vervullen op het havenplatform. Met een duidelijk en gedragen energiebeleidsplan willen we andere bedrijven inspireren om ook in te zetten op energie-efficiëntie. Het feit dat wij twee cycli op rij voldoen aan de ISO 50001-norm, toont aan dat wij energie-efficiëntie hebben verankerd in onze bedrijfsvoering.”

Port of Antwerp

Met meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen is de Antwerpse haven, na Rotterdam, de op één na grootste haven in Europa. Ze behandelt jaarlijks zo’n 224 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde (petro)chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor ongeveer 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Duurzaam energiebeleid

In het kader van de vernieuwde ISO 50001-certificatie, stelde het Havenbedrijf een energiebeleidsverklaring op voor de volgende drie jaar. Ambitie is het verder verbeteren van de energie-efficiëntie van de eigen gebouwen en installaties om zo de bedrijfsinterne CO2-uitstoot met 10% te verminderen (t.o.v. 2016). Daarnaast zal het Havenbedrijf de CO2-uitstoot van de eigen vloot tegen eind 2020 met ca. 5% per sleeptaak reduceren. Ook werd een energieteam aangesteld om het energiemanagement uit te voeren. Eddy Van Hove, Technisch Manager Havenbedrijf: “Om dit alles te verwezenlijken zullen we zuinige sleepboten en elektrische voer- en vaartuigen inzetten. Daarnaast voorzien we hernieuwbare energie in gebouwen en op sluiscomplexen (zonnepanelen, warmtepompen). Ook door bijvoorbeeld onze gebouwen te clusteren kunnen we een verschil maken. We werken ook aan ons gedrag door o.a. eco-driving en eco-varen toe te passen. Alle verbruiken worden systematisch gemonitord. Enkel door zo te werken kunnen we onze energiebesparende maatregelen systematisch plannen, uitvoeren en beoordelen. Onze focus ligt daarbij op de grote verbruikers zoals gebouwen en vaartuigen.”

Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Foto: Jan Paulussen

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.