Duurzaam beleid Agidens wordt beloond met niveau 5 certificering

Agidens, een Belgisch systeemintegratiebedrijf gespecialiseerd in het optimaliseren van processen, zag begin deze maand zijn inspanningen inzake duurzaamheid beloond. Het bedrijf behaalde een niveau 5 certificaat op de CO2-prestatieladder, een instrument dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van CO2.

Een zo klein mogelijke voetafdruk

Agidens zet zich in voor het optimaliseren van processen in andere bedrijven. Door het aanbieden van advies, ondersteuning en geautomatiseerde oplossingen, wil de onderneming zorgen voor meer efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Duurzaamheid is daarbij een thema dat verweven zit doorheen alles wat Agidens doet, intern, maar ook extern in de relatie met klanten. 

Centraal uitgangspunt hierbij is dat Agidens zich wil inzetten om een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk na te laten. Concrete actiepunten voor het behalen van deze doelstelling zijn de reductie van de eigen CO2-uitstoot vanuit het eigen wagenpark en een verlaging van het elektriciteitsverbruik in de kantoren. Ook rond mobiliteit lanceerde Agidens verschillende initiatieven. Zo opende het verschillende satellietkantoren in België en Nederland, kunnen alle Belgische medewerkers intekenen op een fietsplan en loopt er een Eco-driving pilootprogramma waaruit tips volgen voor een duurzamere rijstijl. Daarnaast wordt er ook ingezet op een ecologische selectie van wagens.

Met de maatregelen wil Agidens zijn CO2-uitstoot in 2021 met 10% verminderen ten opzichte van 2016. 

CO2-prestatieladder als duurzaamheidsinstrument

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidsinstrument voorlopig vooral toonaangevend in de Nederlandse markt. Het heeft als voornaamste doel bedrijven te stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie. De ladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector. Elke gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende Instelling. Een gecertificeerde organisatie heeft hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten. 

Met het behalen van een Niveau 5-certificering toont Agidens dat het ambitieus is wat betreft duurzaam ondernemen. Naast investeringen in het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering, stelt het ook een team van energie-experten ter beschikking van klanten om te helpen bij de optimalisatie van hun energiebeheer. Gijs Termeer, Projectleider bij SKAO, feliciteert Agidens met het behalen van het niveau 5 certificaat. “De organisatie toont daadkracht door haar innovatieve en duurzame bedrijfsvoering. Naast Agidens onderschrijven steeds meer bedrijven de meerwaarde van dit instrumentarium. De CO2-Prestatieladder is voor het bedrijfsleven inmiddels het standaardinstrument voor een duurzame groene economie.”

Tekst: Agidens
Foto’s: Agidens | Made in Antwerpen

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.