Workplace with notebook on black background

Duurzaamheidsrapportage: Belangrijkste uitdagingen… én oplossingen

Rapporteren over duurzaamheid is geen sinecure. Professionals moeten navigeren tussen tal van communicatiestandaarden, definities, parameters en doelpublieken om het MVO-verhaal van hun bedrijf te vertellen. Ook de leden van het internationale netwerk Business for Social Responsibility (BSR) zien de uitdagingen steeds maar groter worden. Daarom delen ze regelmatig hun ‘best practices’ met elkaar. Op die manier hopen ze de kwaliteit van de wereldwijd gepubliceerde duurzaamheidsrapporten te verbeteren en de impact van deze documenten op het besluitvormingsproces te vergroten.

Onlangs publiceerde BSR een rapport met de belangrijkste uitdagingen met betrekking tot MVO-rapportage. Daarbij stelt het netwerk ook enkele oplossingen voor. We zetten de belangrijkste elementen van het rapport voor jullie op een rijtje.

Standaarden

Kerngegevens oplijsten gebeurt op heel wat verschillende manieren. Wereldwijd duiken tal van maatstaven, parameters en standaarden op. Al naargelang het bedrijf of land worden bepaalde termen op verschillende manieren gedefinieerd. Dat maakt het vergelijken van data doorheen verschillende rapporten nagenoeg onmogelijk.

Tijdens de volgende vijf jaar zal BSR een intensieve samenwerking opzetten tussen duurzaamheidsprofessionals en standaardisatieorganisaties. Het doel daarvan zal niet zijn om tot één standaard of label te komen, maar wel om de maatstaven, indicatoren, definities,… te harmoniseren. Daarnaast zal de werkgroep bekijken hoe de verschillende kaders voor MVO-rapportage naast elkaar kunnen gebruikt worden.

Ad-hoc rapportage

Bedrijven krijgen uit allerlei hoeken vragen naar info over hun CSR-beleid. Hun duurzaamheidsexperten lijken vaak meer tijd te spenderen aan het opsnorren en presenteren van gegevens dan aan het concrete MVO-beleid van het bedrijf. Bovendien zijn niet al die informatieaanvragen even nuttig en wordt de doorgegeven data wel eens verkeerd gekaderd.

Daarom raadt BSR professionelen aan om alle binnenkomende infoverzoeken te vergelijken met reeds bestaande rapporten. Wanneer deze een update vergen, hou dan meteen rekening met de vragen die je in het verleden binnen hebt gekregen. Zo kom je op lange termijn tot een uitgebreid model waarin bv. alle label- en rankingorganisaties de nodige info kunnen vinden. Het volstaat dan om naar je basisdocument te verwijzen telkens je een nieuwe vraag binnenkrijgt. Maak het ook publiek toegankelijk en gemakkelijk vindbaar, zodat geïnteresseerden je er zelfs niet naar moeten vragen.

Communicatiestrategie

Meestal communiceren bedrijven over MVO met behulp van jaarlijkse rapporten. Maar de hedendaagse snelle (sociale) media voeren de druk op om regelmatiger nieuws te verspreiden. Let wel, niet alle onderwerpen, gegevens en documenten lenen zich daartoe. Denk dus goed na voordat je communiceert. Rapporteren, informeren en engageren doe je niet op dezelfde manier. De ideale timing, doelgroep, taal, communicatiedrager,… is steeds anders.

Meer

Meer stof om over na te denken vind je in het volledige rapport.

Bron: Business for Social Responsibility

Foto: © Lukas

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.