Multinationals nemen uitstoot leveranciers onder de loep

De toeleveringsketen van een bedrijf produceert gemiddeld vier keer meer uitstoot dan de eigen activiteiten. Bij retailers en B-2-C-ondernemingen ligt de uitstoot van de bevoorrading zelfs zeven keer hoger. Wil je duurzaam werken, moet je dus ook met een kritische blik naar je leveranciers kijken. CDP verzamelt al meer dan 10 jaar duurzaamheidsgegevens van bedrijven, organisaties en overheden. Die stelt de non-profitorganisatie vervolgens ter beschikking aan haar leden, 115 van de grootste multinationals ter wereld. Op die manier wil CDP hen helpen om voor duurzame leveranciers te kiezen en zo een steentje bij te dragen aan de beperking van CO2-uitstoot, de vrijwaring van waterbronnen en de bescherming van bossen. 

Leden

Zopas sloten enkele van ’s werelds grootste retailers zich aan bij het CDP-netwerk. Voortaan zullen ook Tesco, CVS Health en Target Corporation hun leveranciers vragen om gegevens ter beschikking te stellen via CDP. Ze treden daarmee in de voetstappen van Walmart. De grootste kleinhandelaar ter wereld.

Maar de retailsector is niet de enige die zijn aankoopkracht in de schaal legt om de klimaatsverandering tegen te gaan. In totaal nemen 115 organisaties – die samen jaarlijks voor meer dan 2,8 biljoen aan diensten en goederen aankopen – hun leveranciers onder de loep met behulp van de CDP-statistieken. Vorig jaar waren dat er nog 99. Ook het Belgisch-Braziliaanse AB InBev is trouwens lid. Enkele andere klinkende namen zijn Barclays, Dell Inc., Microsoft, LEGO, L’Oréal en Philips Lighting.

Leveranciers

Aan de andere zijde beschikt CDP over de gegevens van zo’n 11.500 aangesloten aanbieders. Dit zijn bedrijven en steden die gedetailleerde data vrijgeven via een uitgebreide enquête. Vervolgens analyseert CDP de doorgegeven informatie om de ecologische voetafdruk van de leverancier in kwestie bloot te leggen.

Walmart

Ariane Grazian, duurzaamheidsmanager bij Walmart, legt uit waarom het bedrijf al tien jaar lang met een kritische blik naar leveranciers kijkt: ‘We zijn trots op de manier waarop we onze eigen uitstoot hebben kunnen beperken, maar we willen meer doen. Daarom lanceerden we Project Gigaton. Samen met onze leveranciers willen we tegen 2030 onze emissie met één miljard doen afnemen. Met de hulp van CDP kunnen we het proces versnellen en de vorderingen van onze leveranciers opvolgen. In het eerste jaar realiseerden we al een uitstootafname van 20 miljoen ton. Bovendien wisten we zelfs een dikke 400 leveranciers met activiteiten in meer dan 30 landen te motiveren om zich aan te sluiten.’

Water 

Hoewel de CDP-data aanvankelijk vooral werd aangewend om een idee te krijgen van de koolstofemissie in de toeleveringsketen, kijken de multinationals ondertussen steeds meer naar de impact op bossen en water. Dit jaar vragen 40 bedrijven, waaronder Fujitsu, Honda, Jaguar Land Rover en Volkswagen, aan leveranciers om via CDP verslag uit te brengen over hun watergebruik en managementstrategieën.

Ontbossing

De belangstelling in ontbossing is het laatste jaar zelfs verdubbeld. Dit jaar benutten 14 bedrijven hun koopkracht om ontbossingsvrije grondstofvoorzieningsketens te realiseren. Onder andere Kellogg Company vraagt leveranciers om info te verstrekken over grondstoffen die ontbossing veroorzaken (bv. palmolie, soja, houtproducten, vlees,…). Diane Holdorf, Vice President en Chief Sustainability Officer bij Kellogg Company: ‘In 2015 beloofden we om onze eigen uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 65% te verminderen. Daarnaast willen we de emissie van onze toeleveringsketen tegen die deadline met 50% zien afnemen. Vorig jaar rapporteerde 65% van onze leveranciers aan CDP. Tegen 2020 moet daar nog 10% bijkomen. Dit jaar vragen we belangrijke leveranciers om ook informatie door te geven rond ontbossing. Op die manier weten we hoe ze met de hieraan verbonden risico’s omgaan. Ontbossing blijft immers een belangrijke accelerator voor klimaatsverandering.’

Bron: CDP

Foto: © Chris LeBoutillier

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.