Nieuwe ambities voor het 20-jarige Valipac

Valipac werd eind jaren ‘90 door het Belgische bedrijfsleven opgericht om een collectief antwoord te geven op de uitgebreide verantwoordelijkheden van producenten van bedrijfsmatige verpakkingen.  Valipac blies vorig najaar 20 kaarsjes uit en dat was dan ook het perfecte moment om een vernieuwde visie en bijhorende toekomstambities te onthullen.

20 jaar recyclage

Valipac hielp de afgelopen jaren het recyclagepercentage van bedrijfsmatige verpakkingen enorm te verhogen (van 74% naar 88,8%). Maar toch wil Valipac het nog beter doen. Ingrid Bouchez, Communication Manager bij Valipac: “Ons doel blijft de naleving van alle voorwaarden van onze erkenning. Maar we stellen ons daar niet tevreden mee. We gaan het systeem ook trachten te verbeteren door het zo pragmatisch mogelijk te maken.” Dat doet Valipac door selectieve inzameling in bedrijven aan te moedigen, het recyclingpercentage van bedrijfsmatige verpakkingen te verhogen, het aantal freeriders te verminderen en tegelijkertijd de financiële bijdragen voor de klanten stabiel te houden.

Circulaire economie

Er zijn veel initiatieven mogelijk om circulaire economie aan te wakkeren wat betreft bedrijfsmatige verpakkingen: “Een eerste project ging van start bij de Belgische baksteenproducent Wienerberger. We werkten ook samen met Total voor de wetenschappelijke ontwikkeling van het project. De kunststoffolies waarmee Wienerberger gebruikt verpakt, worden nu teruggewonnen en in combinatie met nieuw materiaal gebruikt om hoogwaardige gerecyclede kunststoffolies te produceren”, legt Ingrid Bouchez uit. Valipac zelf wil wat circulaire economie betreft, vooral een bemiddelende rol spelen tussen de verschillende actoren in de materiaalketen om te voorkomen dat innovatie bij de ene een probleem voor de andere wordt.

Betrouwbare bron van data 

Daarnaast wil Valipac de betrouwbare bron bij uitstek worden voor cijfers over de afvalproductie van bedrijven. Sinds 2018 verzamelt de organisatie informatie over 15 verschillende stromen afval geproduceerd door bedrijven. Die gegevens zijn nauwkeurig en bieden een globaal overzicht van de selectieve inzameling per regio, sector en grootte van de bedrijven: “Onze databank kan ons met andere woorden, helpen om de selectieve inzameling binnen bedrijven te bevorderen en problemen te identificeren. Op basis hiervan kan er vervolgens voor gekozen worden om ofwel specifieke communicatieacties op touw te zetten naargelang het activiteitendomein of de regio, ofwel om specifieke operationele projecten uit te rollen die betrekking hebben op een bepaald materiaal” analyseert Ingrid Bouchez.

Samenwerkingen met andere organisaties

Om krachten te bundelen, zullen samenwerkingen met andere beheersorganismen (UPV’s) worden overwogen. “We denken dan aan organisaties als VALORFRIT, VALORLUB, RECUPEL, BEBAT en Fost Plus. Het is net omdat we onze inspanningen niet enkel beperken tot communicatie over bedrijfsmatige verpakkingen maar er ook voor kiezen om met andere spelers binnen de recyclagesector samen te werken, dat we een breder algemeen beeld krijgen van afvalverwerking van allerlei aard: PMD, batterijen, elektronisch afval, … We willen op basis van deze kennis werken aan synergiën en de administratieve last voor bedrijven verlichten om zo alle hindernissen weg te nemen die bedrijven bij hun afvalbeheer kunnen ondervinden”, aldus nog Ingrid Bouchez.

Nieuwe huisstijl

Valipac maakte van de gelegenheid trouwens gebruik om ook de visuele identiteit van de organisatie te herzien. Het nieuwe kleurrijke logo weerspiegelt haar cultuur van overleg en diversiteit van haar stakeholders en benadrukt sterk de transitie naar de circulaire economie.

Op de gloednieuwe website van Valipac vind je alle informatie over dit onderwerp. 

Tekst: Valipac | Eigen redactie

Foto’s: Valipac

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.