Klimaatpact ondertekening
(Beeld: Kabinet Somers)

Nieuw klimaatpact Vlaamse regering met aanbod op maat van gemeenten

Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact opent de Vlaamse regering vier concrete werven voor het klimaatbeleid van steden en gemeenten. “Dit pact is een stap vooruit richting leefbare steden en gemeenten die klaar zijn voor de toekomst”, stelt Benjamin Clarysse, beleids- en projectcoördinator van Bond Beter Leefmilieu. Samen met de 23 partners van Gemeente voor de Toekomst presenteert BBL een keuzemenu waarmee gemeenten onmiddellijk aan de slag kunnen.

Begin juni keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact definitief goed. Het pact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen om concrete doelstellingen te behalen en bouwt voort op initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. Nieuw is de focus op vier concrete werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Telkens zijn de werven vertaald naar meetbare doelen (bomen per inwoner, renovaties per wijk, laadpunten per 100 inwoners, ontharding per inwoner en nog een stuk meer). Aan het pact hangt ook een budgetondersteuning van 25 miljoen euro vast.

Bond Beter Leefmilieu vindt dit pact een goede zaak. “Met dit pact bevestigt Vlaanderen dat lokale besturen een sleutelrol spelen in het klimaatbeleid, en biedt ze concrete doelen én budgetten om er effectief werk van te maken”, zegt Benjamin Clarysse, beleids- en projectcoördinator bij Bond Beter Leefmilieu.

Ontbrekende schakel

Een pact of convenant ondertekenen is één ding, de uitvoering op het terrein is vaak een stuk lastiger. Hoe maakt de gemeente werk van nieuwe natuurparken?  Hoe laat ze burgers mee investeren in meer lokale hernieuwbare energie? Hoe start ze met een boomplantactie? Of hoe vergroot ze het succes van autodelen? Om die informatie en kennis makkelijk bij de gemeenten te krijgen en te delen, richtte Bond Beter Leefmilieu samen met 23 partners uit het middenveld het project Gemeente voor De Toekomst op. Resultaat: een kant-en-klaaraanbod waarmee steden en gemeenten aan de slag kunnen – ondersteund door het middenveld.

“Met de expertise die we de voorbije jaren opgebouwd hebben in het ondersteunen van gemeenten, bouwen we ook een specifiek aanbod voor deze 4 werven van het klimaatpact”, besluit Clarysse.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact willen we een golf aan positieve klimaatacties op gang brengen. Dat zal nodig zijn als we onze Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen willen behalen. De voorbeeldprojecten aangeboden door Gemeente voor de Toekomst zijn daar een sterk voorbeeld van en omvatten inspiratie en mogelijke partnerschappen voor elk van de 4 werven. Lokale besturen staan er duidelijk niet alleen voor. Dit is exact de dynamiek die we willen creëren.”

Uitnodiging aan lokale besturen

De Vlaamse regering nodigt nu de lokale besturen uit om het pact te ondertekenen. De regering verdeelt 25 miljoen euro steun onder de lokale besturen die dat doen. Lokale besturen hebben immers een sleutelrol in handen voor het behalen van de gezamenlijke klimaatdoelstellingen. De wederzijdse engagementen in het pact beklemtonen die sleutelrol. Ook alle organisaties die lokale besturen hierbij willen ondersteunen kunnen het pact ondertekenen.

De deadline voor lokale besturen om het pact te ondertekenen is 29 oktober 2021.

Een jaarlijks opvolgmoment dat focust op alle gerealiseerde acties en een digitaal platform dat helpt alle acties op te volgen staat in de steigers.

VVSG als prominente partner

De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ondertekende het pact al. De VVSG tekent als prominente partner en zal via het ‘Netwerk Klimaat’ mee ondersteuning bieden, hindernissen detecteren en kennis uitwisselen door ervaringen en goede praktijken van de lokale besturen te delen. Een eerste stap is het bundelen van alle informatie op één plaats.

VVSG organiseerde ook een webinar over het klimaatpact waarin het heel wat vragen beantwoordt:

Meer ecoTips artikels over het klimaatpact

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.