cooperation renewable energy
Double exposure graphic of business people handshake over wind turbine farm and green renewable energy worker interface. Concept of sustainability development by alternative energy. - (Foto: Adobe Stock)

Nieuw platform om ESG-gegevens bij te houden en te monitoren

Accenture en Salesforce breiden hun samenwerking uit met een combinatie van Accentures Sustainability Services, Salesforce Sustainability Cloud en Salesforce Customer 360. De doelgroep van dit platform is de frontoffice en de C-suite (het C-level van een bedrijf, de kaderleden dus). Met deze oplossing krijgen zij inzicht in de historische en realtime duurzaamheids- of ESG-gegevens (Environmental, Social and Governance) van het bedrijf.
Bedrijven kunnen een reeks duurzaamheidsinitiatieven volgen, meten en ernaar handelen, waaronder rapportages over koolstofgebruik en -emissies, ondersteuning van klantbetrokkenheid, het creëren van positieve consumentenervaringen, voldoen aan wettelijke vereisten en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen.

De toewijding van onze klanten aan duurzaamheid is nog nooit zo groot geweest, zegt Julie Sweet, CEO bij Accenture. Terwijl industrieën zich weer opnieuw proberen op te bouwen, hebben ze de mogelijkheid om duurzaamheid te verankeren en zo de agenda van hun klanten vorm te geven. We zijn verheugd om onze samenwerking met Salesforce uit te breiden en organisaties te helpen zowel waarde te creëren als hun waarden waar te maken.”

“Elke CEO erkent dat zijn verantwoordelijkheden niet stoppen aan de rand van de bedrijfscampus“, zegt Marc Benioff, voorzitter en CEO van Salesforce. Door duurzaamheid diep in de kern van onze bedrijven te integreren, zullen onze bedrijven succesvoller worden, onze gemeenschappen gelijkwaardiger, samenlevingen rechtvaardiger en onze planeet gezonder. We zijn ongelooflijk trots om samen te werken met Accenture om klanten te helpen gemakkelijker duurzaamheidsprogramma’s te ontwikkelen die alle stakeholders ten goede komen en bedrijfswaarde creëren.

Salesforce Sustainability Cloud, gebouwd op Salesforce Customer 360, biedt een vertrouwd platform dat klanten een 360-graden beeld geeft van de impact van hun bedrijf op het milieu om hen te helpen hun ecologische voetafdruk te meten en te beheren en op transparante wijze klimaatgegevens van investeerders te rapporteren. Accenture zal helpen Salesforce Sustainability Cloud te integreren in hun bedrijfsstrategieën, bedrijfsmodellen, technologieën en kernprocessen met industriespecifieke vereisten en duurzaamheidsinzichten ontwikkelen die schaalbaar zijn voor organisaties en hun ecosystemen. Later dit jaar zullen Accenture en Salesforce het platform en de services uitbreiden om bredere ESG-statistieken te volgen en te analyseren, van water- en afvalbeheer tot diversiteit en inclusie.


Onderzoek bewijst noodzaak aan verduurzaming bedrijfswereld

Duurzaamheid is nu een zakelijke noodzaak, en consumenten verwachten steeds meer dat het bedrijfsleven een leidende rol zal spelen bij het nemen van tastbare actie voor de SDG’s, waaronder gendergelijkheid, armoede en klimaatverandering. De bedrijven die gebruik maken van de combinatie van duurzaamheid en technologie hebben 2,5 keer meer kans om tot de best presterende bedrijven van morgen te behoren dan andere, aldus nieuw Accenture-onderzoek.

“Dankzij deze samenwerking kunnen Accenture en Salesforce hun krachten bundelen om tegemoet te komen aan de snelgroeiende vraag van eindgebruikers naar op gegevens gebaseerde inzichten rond duurzaamheidsprestaties die ESG-onderwerpen helpen omzetten in drijfveren voor positieve bedrijfsresultaten”, aldus Bjoern Stengel, senior onderzoeksanalist, Worldwide Business Consulting & ESG Business Services bij IDC. “Uit onderzoek van ons blijkt dat steeds meer bedrijven beseffen dat een duurzame bedrijfsstrategie meer inhoudt dan alleen ‘goed doen’ – het betekent ‘doing well by doing good’, en initiatieven als deze kunnen hen daarbij helpen.

Het platform praktisch

We vroegen aan Carmina Coenen, Deputy Country Leader bij Salesforce Belux, hoe dit platform praktisch in zijn werk gaat.
Carmina Coenen van Salesforce
Carmina Coenen

“Wij, Accenture en Salesforce, maken steeds het onderscheid tussen het ‘inhoudelijk’ gedeelte waarmee we diensten verlenen rond de manier waarop je een duurzaamheidsbeleid kan creëren, welke elementen de voorrang krijgen in deze waardebepaling, welke statistieken we zullen opstellen om onze vooropgestelde duurzaamheidsmodel te toetsen en het definiëren welke domeinen prioriteit zullen hebben. Een inhoudelijk traject kan variëren van twee maanden tot een jaar afhankelijk van de behoeften van de klant, bijvoorbeeld een eerste stap die we vaak zien bij onze klanten, is het verzamelen van gegevens die hun uitstoot in kaart brengen en hen jaarlijks in staat stellen een duurzaamheidsrapport te creëren in overeenstemming met de EU regels voor niet-financiële rapportering. Een geavanceerde stap is om de CO2-emissies te berekenen van gebouwen, installaties of producten van gate-to-cradle. 

Naast het inhoudelijke gedeelte geven we ook ‘technologische’ dienstverlening waar Salesforce Sustainability Cloud duurzaamheidsprocessen ondersteunt zoals statistieken opstellen, gegevensverzameling, bewerken van gegevens en ten slotte inzichten te verwerven via geavanceerde dashboards en artificiële intelligentie. De klant krijgt een out of the box oplossing om CO2-emissies te berekenen, afvalbeheer, waterbeheer of offset credits te beheren, maar omdat Salesforce vooral een platform technologie is en klanten vragen naar een vrijheid van keuze, verwerft deze klant ook automatisch toegang tot een gamma aan functionaliteiten zoals maatwerkschermen of apps om hun cloud om te vormen naar hun bedrijfsprocessen, collaboratie tools (chatter), automatisatie en werkstromen, rapporten en dashboards, beveiliging, massa oplaadfuncties, API’s en artificiële intelligentie te gebruiken. 

Sustainability Cloud kan zelfstandig gebruikt worden of naadloos gekoppeld worden aan andere Salesforce oplossingen zoals relatiebeheer of incidentenbeheer. Dit geeft bijvoorbeeld bedrijven de mogelijkheid om voor hun klanten of leveranciers in hun klantenbestand niettemin hun CO2-emissies te berekenen via een portaal of om inzichten in veiligheidsincidenten te verwerven die in een duurzaamheidsrapport moeten gerapporteerd worden.  We zien vaak ook dat bedrijven niet alleen Science Based Targets opstellen voor zichzelf maar hun volledige waardeketen en dit geheel kan overzichtelijk beheerd worden in Salesforce.” 

In de datasheet staat dat je er de emissies van scope 1, 2 en 3 mee kan monitoren en managen. Zijn er bedrijven die scope 3 – emissies monitoren met deze tool?

“Meestal zien we dat bedrijven die wat verder staan in hun duurzaamheidstraject perfect de 3 scopes kunnen beheren en traceren. Ze hebben hun gegevensverzameling goed onder controle en zijn klaar om meer inzichten te verwerven in hun gegevens. Vooral grote bedrijven in de energie, chemie en productie voelen de urgentie om te voldoen aan milieuvoorwaarden.  We zien ook grote interesse bij financiële instanties, retail en transportbedrijven. We merken op dat bedrijven die hun traject starten vaak kiezen om de scope 3 emissies van hun lease wagenpark, de impact van andere mobiliteitsoplossingen of de UN SDGs in kaart te brengen.”

Wordt dit platform al gebruikt in België of is het net nu gelanceerd?

The proof of the pudding is in the eating. Salesforce startte het bouwen van Sustainability Cloud in 2015. We ondervonden zelf intern hoe traag en omvangrijk het proces was om gegevens te verzamelen en te verwerken, dus we zochten zelf naar een manier om efficiënter aan het werk te kunnen. Op ons eigen Salesforce platform. Zo konden we intern een bewerkingsproces dat voorheen 6 maanden duurde naar enkele weken terugbrengen en alzo een 70% aan efficiëntie bereiken. In 2018 hebben we Sustainability Cloud gelanceerd naar de markt en brengen we de nieuwste innovaties meermaals per jaar uit.

Hans Verboven van universiteit Antwerpen zei in onze bizztalk over de duurzame werkomgeving dat een probleem pas bestaat voor een bedrijf als het als kost duidelijk wordt in de boekhouding. Kan deze tool ook de kosten berekenen, op welke manier dan en houden bedrijven daar dan ook rekening mee?

“Inderdaad de kosten kunnen berekend worden in de ingebouwde calculator. Per categorie (onder meer gebouw, instantie, wagen, grondstof) zijn er conversiewaarden vrij of tegen betaling beschikbaar die een verbruik zullen omzetten in een CO2-afdruk en kost. Bijvoorbeeld voor een gebouw zullen conversiewaarden voor elektriciteit, het grid of aandeel hernieuwbare energie de consumptie in Kwh omzetten in tCO2e. Richtlijnen in verbruik en CO2-prijs worden tevens opgesteld door het Carbon Pricing Leadership waaraan bedrijven zich kunnen toetsen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.