Nieuw recycling- en grondstoffenbedrijf in de maak

Nieuw Europees recycling- en grondstoffenbedrijf in de maak

Van Gansewinkel en Shanks zetten in op fusie

Van Gansewinkel en Shanks willen samen een nieuwe Europese alliantie vormen voor afvalinzameling en recycling. Hiervoor is door beide bedrijven een voorovereenkomst getekend. De partijen gaan nu een periode van exclusiviteit in, met de intentie de transactie te finaliseren. Het is de verwachting dat de mogelijke fusie nog dit jaar zou kunnen worden afgerond.

Na de succesvolle herfinanciering in 2015 ontwikkelt het resultaat van Van Gansewinkel zich in 2016 positief. De interesse die vanuit diverse marktpartijen ontstond, was aanleiding voor Van Gansewinkel om verschillende strategische optie te bekijken. Uit dit proces kwam een mogelijke fusie met Shanks als beste optie naar voren. Deze samenwerking wordt nu op exclusieve basis door beide partijen verder uitgewerkt.

 

Recycling en waste management

Marc Zwaaneveld, CEO van Van Gansewinkel: “Een samenvoeging van Van Gansewinkel en Shanks heeft alle ingrediënten in zich om succesvol te zijn in recycling en waste management in Europa. De gezamenlijke hoeveelheid aan reststromen biedt de mogelijkheid om een stevige positie in te nemen in de markt voor secundaire grondstoffen en levert een significante bijdrage aan de circulaire economie. Beiden zijn ook vandaag sterke partijen, met activiteiten en competenties die elkaar goed aanvullen. Bovendien ontstaat door de synergie die er mogelijk is een nog sterker bedrijfseconomisch fundament.”

 

bron: Van Gansewinkel
datum: 07-07-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.