Nieuw warmtebedrijf voor Vlaanderen

Nieuw warmtebedrijf voor Vlaanderen

Voor de ontwikkeling van warmtenetten in Vlaanderen richten Eandis en Infrax een nieuw warmtebedrijf op: warmte@vlaanderen. Doel is de sterktes van de partners te bundelen om zo het potentieel van deze energie-efficiënte, duurzame technologie te maximaliseren. De inhuldiging vond plaats in aanwezigheid van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

Infrax en Eandis werken vandaag al op verschillende domeinen samen. Schaalgrootte en uniforme werkwijzen drukken de kosten en komen de dienstverlening ten goede.

‘Door de krachten te bundelen in warmte@vlaanderen kunnen warmtenetten gemeenschappelijk worden aangelegd’, zegt Koen Kennis, voorzitter van het warmtebedrijf.

Het bedrijf zal, naast de bouw en het onderhoud van de installaties, de volledige ketting van productie, distributie tot levering van warmte verzorgen. 

Duurzame technologie 

Een warmtenet is een veelbelovende, energie-efficiënte technologie. Er wordt warm water opgewekt op een centrale plaats, bijvoorbeeld met restwarmte van een bedrijf. Een netwerk van ondergrondse leidingen brengt de warmte bij de huizen voor de verwarming en het sanitair warm water.

Restwarmte van bedrijven of geothermie (dat is aardwarmte van diep onder de grond) zijn in Vlaanderen maar beperkt aanwezig. Als alternatief kunnen collectieve verwarmingsketels op biomassa en aardgas ingezet worden.

‘Groene warmte en warmtenetten moeten een volwaardig onderdeel worden van de energiepolitiek in Vlaanderen. Vandaag blijft veel warmte onbenut en restwarmte gaat ongebruikt verloren. Nochtans bestaat meer dan de helft van de energievraag niet uit elektriciteit maar wel uit warmte,’ zegt Bart Tommelein, Vlaams Minister van Energie.

 

Goedkoper dan groene stroom 

Om een succesvol warmteproject te ontwikkelen is de rentabiliteit een belangrijke factor, ‘ecologie’ en ‘economie’ moeten hand in hand gaan. 

Voor de klanten aangesloten op een warmtenet, mag de totale kostprijs (verwarmingsinstallatie, onderhoud en verbruik) niet hoger zijn dan bij een klassieke verwarming op aardgas.

Groene warmte is veel goedkoper dan groene stroom. Daarnaast spelen warmtnetten een cruciale rol om meer energie-efficiëntie te realiseren en dragen bij aan onze doelstellingen rond hernieuwbare energie tegen 2020. Daarom stimuleren we met de Vlaamse regering de uitbouw van warmtenetten, zegt Bart Tommelein.

 

Kuurne – Harelbeke

Het is geen toeval dat de samenwerking in Kuurne ondertekend werd. Zowel in Kuurne (waar Eandis actief is) als in het naburige Harelbeke (Infrax-gebied) is de aanleg van een warmtenet voorzien. Beiden worden aangesloten op dezelfde warmtebron, de naburige afvalverbrandingsoven van Imog. Daar zal een warmteleiding vertrekken naar de verkavelingen in Kuurne en Harelbeke.

Vanaf 2017 moeten deze warmtenetten 700 woningen en bedrijven van verwarming en warm water voorzien, met een jaarlijks CO2-besparingspotentieel van bijna 10 000 ton.

 

bron: Infrax en Eandis
datum: 19-05-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.