Nieuw-Zeeland gaat uitstoot van schapen en koeien belasten

Nieuw-Zeeland stelt als eerste land ter wereld een klimaatbelasting voor op de uitstoot van schapen en koeien. Het voorstel krijgt meteen felle tegenkanting van de landbouwsector. 

Nieuw-Zeeland telt amper 5 miljoen inwoners, maar 10 miljoen runderen en 26 miljoen schapen. Die hebben een zware impact op het klimaat en het milieu, en daarom zal hun uitstoot worden belast vanaf 2025. 

De plannen maken deel uit van de ambitie van Nieuw-Zeeland om het land klimaatneutraal te maken tegen 2050. Daarvoor moet de uitstoot uit vee met 10 procent naar beneden tegen 2030 en zelfs met 47 procent tegen 2050.

“Doodsteek voor landbouw”

De landbouwsector heeft al vernietigend gereageerd. Federated Farmers, de grootste lobbygroep in het land, noemt het de doodsteek voor landelijk Nieuw-Zeeland. Volgens Federated Farmers zal het plan de schapenteelt met een vijfde en melkveehouderij met 5 procent reduceren. Daardoor dreigen bomen in de plaats van boerderijen te komen, zegt de koepel. 

Maar de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern maakt zich net sterk dat de taks de landbouwsector ten goede zal komen. Al het geld uit de belasting zal immers naar onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector gaan, en naar steunmaatregelen voor boeren. 

Beste voor de wereld

“Het voorstel is bedoeld om Nieuw-Zeelandse boeren controle te geven over hun landbouwsysteem”, zegt Ardern. “Het biedt de mogelijkheid om de kosten te verlagen door de opbrengst van het systeem terug aan boeren te geven met het doel op verder onderzoek, steun, technologie en prikkels om emissies te verminderen.”

Omdat Nieuw-Zeeland dit als eerste land doet, zullen de boeren ook profiteren van hun leidersrol, zegt Ardern. “Emissies verlagen helpt de Nieuw-Zeelandse boeren niet alleen om de beste in de wereld te zijn, maar ook de beste voor de wereld te zijn: ze kunnen meer vragen voor klimaatvriendelijke landbouwproducten, en zo de inkomsten uit export verhogen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.