Nieuwbouw en hernieuwbare energie

Nieuwbouw en hernieuwbare energie gaan hand in hand

Een energiezuinige woning bouwen kost vandaag evenveel als een minder zuinige woning ongeveer vier jaar geleden. Het geplande verstrengingspad van het Energiepeil wordt aangehouden. 

Het E-peil van de woning wordt bepaald op basis van een aantal parameters, waaronder de isolatiewaarde van het gebouw. De overheid verstrengt het E-peil van nieuwbouwwoningen geleidelijk en evalueert de kostenoptimale niveaus om de twee jaar.

Volgens studies van het Vlaams Energie Agentschap (VEA), de KU Leuven en de Thomas More Hogeschool wordt energiezuinig bouwen betaalbaarder. De prijs van energiezuinige elementen bij nieuwbouw volgt de markt en daardoor daalt ook het kostenoptimale niveau.

“We zijn op de goede weg, de Vlaming bouwt sinds 2014 dubbel zo energiezuinig als tien jaar geleden. Meer dan twintig procent van de nieuwbouwprojecten zijn bijna-energieneutraal, de invoering van het E-peil zorgt voor resultaten”, stelt Bart Tommelein, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie.

 

Verplichting voor niet-residentiële nieuwbouw

Voor woningen bestaat er een verplichting om een aandeel hernieuwbare energie te produceren. Dit aandeel verhoogt nog vanaf 2017. En vanaf 2017 worden ook niet-residentiële nieuwbouwprojecten verplicht om te investeren in hernieuwbare energie.

Voor alle niet-residentiële gebouwen, exclusief industriegebouwen, met een vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2017, moet per m² bruikbare vloeroppervlakte jaarlijks minstens 10kWh energie uit hernieuwbare energiebronnen komen.

“Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan het behalen van de doelstellingen hernieuwbare energie. Deze verplichting bestond al voor residentiële gebouwen en daar komen nu niet-residentiële gebouwen bij”, volgens Bart Tommelein.

De mogelijkheid voor de gemeente om bovenop het Vlaamse kader een strengere norm op te leggen, wordt afgeschaft. De Vlaamse energienorm is immers streng genoeg en de afwijking zorgde voor teveel onduidelijkheid.

Meer over het verplicht aandeel hernieuwbare energie bij nieuwbouw.

 

Bron: Vlaamse Overheid
Datum: 20-05-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.