Nieuwe ambassadeurs voor jarige Klimaatzaak

Op het moment dat de Vlaamse regering begin december 2016 op de klimaattop in Gent hoopvolle beloftes maakte, blies Klimaatzaak twee kaarsjes uit. Klimaatzaak juicht de aankondigingen die de Vlaamse Regering maakte toe. Het is een belangrijke stap in de goede richting, maar lang niet voldoende om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te behalen.

De buik van de samenleving

Zowat 2 jaar geleden startten 11 Bezorgde Vlamingen een rechtszaak tegen de vier overheden die samen bevoegd zijn voor het milieu en het klimaat in België. Klimaatzaak vzw eist dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 vermindert met 25 tot 40 procent ten opzichte van de uitstoot in 1990. Ondertussen telt Klimaatzaak meer dan 10.000 mede-eisers en groeit de aanhang nog elke dag.

Stéphane Hessel, medeopsteller van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948, voorspelde dat ‘verontwaardiging’ die opborrelt uit de buik van de samenleving gepaard kan gaan met een onmetelijke kracht van verandering. Deze verontwaardiging leidt tot rechtszaken in Nederland, Duitsland, Noorwegen, Australië, de VS, … en België.

Reden voor de rechtszaak is het uitblijven van een doortastend beleid. Nochtans verklaarden alle overheden zich akkoord met de internationale afspraken. Klimaatzaak stelt dat de kloof tussen beloftes en realiteit (de harde cijfers) nog veel te groot is om van een vooruitgang te kunnen spreken die tot een echte systeemtransitie kan leiden.

11 nieuwe ambassadeurs

Zolang blijkt dat het huidige beleid ontoereikend is om de doelstellingen op tijd te halen, blijft de rechtszaak op de agenda staan. Maar blijkbaar is de taal waarin de rechtszaak gepleit moet worden een bezwaar. De procedureslag rond deze taalkwestie zorgt voor flink wat vertraging.

Klimaatzaak maakt van deze wachttijd gebruik om het maatschappelijk draagvlak te vergroten en stelt alvast 11 nieuwe ambassadeurs voor: Griet Op De Beeck, Johanthan Holslag, Stan Van Samang, Alexia Leysen, Sihame El Kaouakibi, Tine Hens, Kamagurka, Wannes Capelle, Joost Callens Saartje Vandendriessche en Peter Tom Jones.

Hun ervaring in de academische, journalistieke, bedrijfs-, kunst- en mediawereld versterkt Klimaatzaak in het uitdragen van haar boodschap: de overheid moet passende maatregelen nemen om haar burgers te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Kansen creëren

Ignace Schops, namens Klimaatzaak:Beste politici, recht de rug en durf volop te kiezen voor noodzakelijke duurzame systeemverandering. De kansen die zo een verandering met zich meebrengen zijn intussen bekend en ze zijn éénduidig positief! Denk eens aan volgende vergelijking. De auto zou nooit succesvol geweest zijn als de overheden geen wegen hadden aangelegd. Of dacht u dat de automobielsector onze wegen aanlegde? 

Het huis staat in brand en half blussen mag nooit een optie zijn! Of wij pakken klimaatverandering nu aan of de klimaatverandering zal ons aanpakken. Zijn we de helden die de planeet en onszelf zullen redden of zijn we de onverschilligen die het nalieten om een duurzame toekomst voor de komende generaties uit te bouwen? ”

 

Meer info over Klimaatzaak en de rechtzaak.

 

Datum: 19 december 2016
Bron: Klimaatzaak

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.