Green Deal klimaatvriendelijke koeling
11/3/2021: Green Deal klimaatvriendelijke koeling ondertekend

Nieuwe Green Deal klimaatvriendelijke koeling gestart

Bij de acht goedgekeurde Green Deals werd er op 12 maart 2021 een negende toegevoegd: de Green Deal klimaatvriendelijke koeling. De bedoeling? De afbouw van F-gassen in supermarkten en voedingswinkels.

Waarom deze Green Deal klimaatvriendelijke koeling?

Volgens de meest recente cijfers bedroeg de uitstoot van F-gassen (in 2019) in het Vlaams Gewest ongeveer 3 Mton CO2-equivalenten. De prognose is dat een belangrijk deel van deze uitstoot, met name het aandeel van de chemische industrie, zeer sterk wordt gereduceerd vanaf 2020. Een belangrijke hoeveelheid F-gas-uitstoot (ongeveer 1,2 Mton CO2-equivalenten in 2019) is toe te schrijven aan het gebruik van F-gassen als koelmiddel.

De oorzaken van deze emissies zijn de lekkage van deze gassen bij gebruik in koelinstallaties, en de onzorgvuldige terugwinning en inzameling van resterende hoeveelheden van deze gassen wanneer deze installaties buiten werking gesteld, afgebroken of ingezameld worden. Op Europees niveau werd in 2014 een ambitieuze EU-verordening aangenomen die een significante reductie van het gebruik en de uitstoot van F-gassen tegen 2030 als doel heeft.

Over welke koelinstallaties gaat het?

  • stationaire koelapparatuur (product- en proceskoeling). Hiermee wordt onder meer bedoeld:
    gecentraliseerde koeling, condensing units, stand-alone koeling, diepvrieskasten, koelcellen, gekoelde
    ruimtes, koeltoonbanken, koelvitrines, proceskoeling
  • luchtconditioneringsinstallaties. Hiermee wordt alle koeling bedoeld voor het comfort van de personen
    die aanwezig zijn in een ruimte. Dit omvat onder meer split-aircotoepassingen en chillers
  • warmtepompen

Dank zij technologische ontwikkelingen kan het gebruik van F-gassen sneller worden teruggedrongen dan voorzien is in de EU-verordening betreffende gefluoreerde broeikasgassen. In de praktijk hebben verschillende actoren (o.m. binnen de distributiesector) de impact van het gebruik van F-gassen reeds zeer sterk teruggedrongen, vooral in nieuwe, maar ook in bestaande product- en proceskoelinstallaties. Steeds meer ondernemingen slagen erin om in dergelijke installaties natuurlijke koelmiddelen te gebruiken.

Door deze Green Deal te ondertekenen verklaren de deelnemende ondernemingen gezamenlijk klaar en duidelijk dat ze uiterlijk tegen 2030 niet langer van F-gassen afhankelijk willen zijn voor de verzekering van hun koelbehoefte voor stationaire koelapparatuur. Bovendien geven ze met de ondertekening een duidelijk signaal aan leveranciers van koelinstallaties dat er in de toekomst voornamelijk toestellen moeten worden aangeboden zonder F-gassen. Tot op heden wordt immers nog een heel gamma koelinstallaties met schadelijke F-gassen aangeboden. Het engagement van alle deelnemende partijen in deze Green Deal dient dan ook mee als inspiratie voor anderen, die (voorlopig) niet betrokken zijn bij de Green Deal, om het gebruik van F-gassen in koelinstallaties af te bouwen en zoveel mogelijk te bannen.

Op 11 maart 2021 was het dus zover: de initiatiefnemers, de deelnemers en minister van Leefmilieu en Omgeving, Zuhal Demir, ondertekenden de Green Deal klimaatvriendelijke koeling. Volgens minister Demir speelt dit engagement een belangrijke rol in het realiseren van de Vlaamse klimaatdoelstellingen.

De initiatiefnemers van de Green Deal klimaatvriendelijke koeling zijn Comeos, Frixis, Agoria, Vlaams Energie Agentschap (VEKA). De deelnemers: Aldi, Carrefour, Colruyt Group, Delhaize, Jumbo, Lidl, Renmans, Arco, Bumaco, Carrier, Calis, Clima & Partners, Clima Group, Engie Solutions, Fieuw, Freho, Frimex, Matheco, Refreco, Pelzer, Sabcobel, TMS, Buurtsuper.be, Recupel, Ovam en Agentschap Innoveren & Ondernemen. Lees de volledige Green Deal klimaatvriendelijke koeling hier.

Meer info over de Green Deals

Meer artikels over de Green Deals

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.