Nieuwe ISO standaard 20400 duurzame inkoop op komst

Inkoop is een belangrijke kostenpost in elk bedrijf. Inkopen op een duurzame manier heeft dus impact. Vandaar de nieuwe standaard voor duurzame inkoop: ISO20400. Deze standaard is in volle voorbereiding bij ISO.

Inkoop heeft impact

De inkoopbeslissingen die een organisatie maakt, hebben een grote impact in de volledige organisatie, en daarbuiten. We hebben het dan bijvoorbeeld over de energie die een bedrijf inkoopt en verbruikt, de uitrusting die het koopt voor zijn medewerkers tot en met de grondstoffen voor de producten die ze vervaardigt. Kijken we bijvoorbeeld naar de publieke sector, dan is inkoop goed voor 12% van het BBP en 29% van de overheidsuitgaven in de OESO lidstaten. Inkoop heeft dus ontegensprekelijk impact.

Duurzaam inkopen

Elk bedrijf of elke organisatie die oog heeft voor zowel sociale, ecologische als economische aspecten van de bedrijfsvoering, heeft baat bij een inkoopafdeling die op een duurzame manier inkoopt. Of het nu gaat om catering, bureaumateriaal, energie of bouwmaterialen voor een nieuw gebouw. Toch wordt dit aspect dikwijls vergeten wanneer de organisatie kijkt naar verduurzamen. Een bedrijf kan zijn inkoopprocessen nochtans als een belangrijke drijfveer gebruiken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de volledige organisatie. 

ISO 20400 sustainable procurement

Deze nieuwe standaard, momenteel nog in ontwikkeling, geeft organisaties die duurzaamheid in hun inkoopcyclus willen integreren, de nodige richtlijnen. Momenteel zit deze standaard in DIS fase (Draft International Standard). Dit wil zeggen dat geïnteresseerde partijen feedback kunnen geven op de draft, vooraleer deze officieel gepubliceerd wordt in 2017. ISO 20400 zal een aanvulling vormen op ISO 26000, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Bij sommige bedrijven is duurzaam inkopen al deels terug te vinden in hun duurzaamheidsverslag, alleen ontbreekt het aan duidelijke richtlijnen en implementatie.

Met de ISO 20400 standaard probeert ISO daar een antwoord op te bieden.

(bron: ISO; beeld: Dreamstime)

Auteur: Hilde De Wachter

 

 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.