Nieuwe mogelijkheden voor commerciële en industriële plasticverpakkingen

Deze bijdrage verscheen origineel in ecoTips editie september 2019. Voor het origineel, klik hier.

China is ’s werelds grootste producent van kunststoffen. Het was lange tijd een belangrijke gebruiker van secundaire grondstoffen en kocht plastic afval van over de hele wereld tegen een hoge prijs. Niet meer dan normaal dus dat onze afvalophalers zich tot China wendden om hun plastic af te voeren.                                                                                   

Hoewel de meeste Europese landen hebben geïnvesteerd in verwerkingscapaciteiten voor de huishoudelijke plastic verpakkingen (PET), is dit bijna niet het geval voor commerciële en industriële plastic verpakkingen. 

Chinese puzzel                  

Het invoerverbod van plastic afval in Azië vormt een uitdaging voor onze recyclage-economie. In Europa leidt het gebrek aan verwerkingscapaciteit tot een stagnatie van de selectieve inzameling. De verwerkingscapaciteiten breiden niet uit omwille van te weinig afzetmogelijkheden voor gerecycleerde materialen. Converters geven de voorkeur aan nieuw materiaal omdat ze vrezen dat het aanbod aan gerecycleerd materiaal niet stabiel of van mindere kwaliteit is.                   

Om uit dit kluwen te geraken, stelde Valipac zich als doel om op drie assen te handelen:

  1. het sorteren van industriële plastic verpakkingen in bedrijven stimuleren                        
  2. beter recycleerbare industriële plastic verpakkingen ontwikkelen
  3. het gebruik van gerecycleerd materiaal aanmoedigen                                                   

Sorteren in bedrijven stimuleren                   

De selectieve inzameling is een eerste sleutelfactor in de circulariteit van plastic verpakkingen, omdat het toelaat een stabiele en voldoende aanvoer te verzekeren aan de recyclage-installaties. Valipac beschikt over gegevens inzake de afvalproductie van 170.000 Belgische bedrijven en kan zo nagaan waar de mogelijkheden voor selectieve inzameling liggen. De afgelopen jaren zijn er al communicatieacties en veldprojecten uitgevoerd. Denk maar aan de actie ‘starterskit’ voor de inzameling van plastic folie of de ‘radiografiecampagne’ voor een betere selectieve inzameling van verpakkingsafval in bedrijven. Vandaag willen we, in samenwerking met de inzamelsector en de sectorfederaties, deze acties uitbreiden om bedrijven te stimuleren hun plastic verpakkingsafval verder te sorteren.                   

Beter recycleerbare plastic verpakkingen ontwikkelen

Tal van initiatieven op het gebied van ecodesign werden reeds genomen voor huishoudelijke verpakkingen. Ook op vlak van commerciële en industriële verpakkingen is België koploper! Jammer genoeg belemmeren bepaalde factoren de recyclage van industriële plastic verpakkingen of verminderen ze de kwaliteit van de gerecycleerde materialen. De aanwezigheid van kleurstoffen (gebruikt voor marketingdoeleinden) en papieren etiketten zijn twee duidelijke voorbeelden die de recyclage hinderen. Om bedrijven bewust te maken van de technische recyclagebeperkingen, werkt Valipac momenteel richtlijnen uit voor het ontwerp van beter recycleerbare industriële verpakkingen. Omdat recyclage zich niet beperkt tot onze grenzen, worden deze richtlijnen ontwikkeld in samenwerking met EPRO, de Europese vereniging van plastic recyclers.                   

Het gebruik van gerecycleerd materiaal aanmoedigen

De integratie van recycled content is de derde schakel in de keten voor de circulariteit van plastic verpakkingen. Plastic recycleurs moeten kunnen vertrouwen op de aanwezigheid van afzetmarkten die een toegevoegde waarde zullen bieden aan de gerecycleerde materialen. Om de haalbaarheid van een circulair model voor industriële plastic verpakkingen aan te tonen, heeft Valipac een project op touw gezet voor de ontwikkeling van krimphoezen gemaakt van 50 procent gerecycleerd materiaal. Wederom een grote primeur in Europa waar België mag trots op zijn. Om de verspreiding van deze goede praktijken te vergemakkelijken, zijn deze hoezen momenteel gratis beschikbaar voor bedrijven die ze willen testen. Tegelijkertijd werken we aan de integratie van gerecycleerd materiaal voor de productie van stretchfolies. Dit is een complexer project vanwege de geringe dikte van plastic folies. De eerste resultaten worden eind september 2019 verwacht.                   

“Samen werken aan een circulaire economie”, is Valipac’s mission statement. Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat dit geen loze woorden zijn. Met dergelijke concrete acties speelt Valipac een voortrekkersrol in Europa. We hopen op een sneeuwbaleffect, want de noodzaak aan duurzame initiatieven is essentieel om de plastic verpakkingen in een positief verhaal te integreren.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.