Nieuwe regels om fijn stof van bouwwerken te beperken

Nieuwe regels om fijn stof van bouwwerken te beperken

Vanaf 1 januari 2017 is een aannemer verplicht om tijdens bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo laag mogelijk te houden. Met deze nieuwe milieuvoorwaarden in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) wil de overheid het fijn stof dat bij bouwwerken vrijkomt, verminderen en de overlast voor omwonenden beperken.

De wetgeving is van toepassing op alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerken uitgevoerd in open lucht door een aannemer en die langer dan één dag duren. Activiteiten uitgevoerd door een particulier vallen niet onder het toepassingsgebied.

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie volgt de implementatie van de nieuwe wetgeving op.

 

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege

“De voorbije decennia zijn in Vlaanderen heel wat maatregelen genomen om de uitstoot van o.a. fijn stof terug te dringen. Dat heeft geleid tot een duidelijke verbetering van de luchtkwaliteit. Metingen tonen echter aan dat het fijn stof dat vrijkomt tijdens bouw-, sloop- en infrastructuurwerken vaak leidt tot significante verhogingen van het lokaal gemeten fijn stof. Precies om die emissies terug te dringen, is in Vlarem een nieuw hoofdstuk opgenomen met maatregelen die vanaf 2017 ingaan”.

 

In ecoTips ‘ecoknowledge‘ van mei lees je meer over deze nieuwe verplichtingen en wat ze voor jou als aannemer en als bouwheer betekenen.

Geen abonnement? Bestel dit nummer voor 19 euro, excl. BTW. Vul hier het formulier in en we sturen je een exemplaar op met de post.

Liever online lezen? Ook dat kan. Voor 14 euro, excl. BTW, krijg je van ons toegang tot een digitale versie van het nummer. Aanmelden kan via hetzelfde formulier.

 

Concrete maatregelen

De nieuwe wetgeving omschrijft vier concrete maatregelen voor het voorkomen van stofemissies die afkomstig zijn van breekwerken, zandstralen, polijsten, slijpen, boren, frezen, zagen en slopen. Minimaal één van deze vier maatregelen is verplicht:

 • afscherming met doeken of zeilen
 • beneveling van de locatie waar de werken worden uitgevoerd
 • bevochtiging ter hoogte van de apparatuur
 • rechtstreekse stofafzuiging op breekhamers, polijstmachines, slijpschijven, boormachines, freesmachines en schuurmachines.

Aanvullend moet er verneveling of bevochtiging zijn bij sloopwerken onder droge of winderige weersomstandigheden met visueel waarneembare stofverspreiding. De maatregelen gelden niet voor werken van minder dan één dag, maar ook daar zijn ze uiteraard aan te bevelen.

Daarnaast moeten:

 • installaties onderhouden en gecontroleerd worden
 • stoffilters tijdig vervangen worden
 • op bouwwerven snelheidslimieten gerespecteerd worden, variërend van 20 tot 40 km per uur in functie van de locatie en het brutogewicht van het voertuig.
 • procedures en instructies, gebaseerd op een code van goede praktijk, ter beschikking gesteld worden van het personeel.

 

Meerwaarde voor bedrijven

Aannemers en bedrijven hebben zelf belang bij deze stofreducerende maatregelen:

 • Ze verkleinen het risico op klachten van omwonenden, wat de goede verstandhouding met de buurt en de lokale overheden ten goede komt.
 • Ze beperken het risico op eventuele boetes, aangezien het niet-naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden kan leiden tot een proces-verbaal.
 • Het werkt kostenbesparend vermits gereedschap langer meegaat omdat het afgezogen stof machines niet langer kan verstoppen en aantasten.
 • De stofreducerende maatregelen zijn gunstig voor de gezondheid van de werknemers. Door frezen, zagen, boren of slijpen in steenachtige materialen komt kwartsstof vrij dat het longweefsel kan beschadigingen. Door de blootstelling aan dit stof te verminderen, gaat de gezondheid van de werknemers er op vooruit.

 

Courante toepassingen

Rechtstreekse stofafzuiging op de apparatuur, directe bevochtiging ter hoogte van de apparatuur en het benevelen van de werf worden al courant toegepast.

Op de markt is er een uitgebreid assortiment aan stofafzuiginstallaties, stoffilters, bevochtiging- en benevelingsapparatuur met bijhorende watertoevoer. Dat zowel voor de kleinere draagbare machines als voor de grotere machines. Deze stofafzuig- en bevochtigingsapparatuur is vaak zo ontworpen dat ze kan aangesloten worden op verschillende types slijp-, boor- en schuurmachines.

 

Bron: Departement Leefmilieu, Natuur & Energie
Datum: 30-05-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.