Nieuwe scheidingsinstallatie voor verontreinigde gronden

Nieuwe scheidingsinstallatie voor verontreinigde gronden

Zes maanden na de eerste steenlegging opende Bioterra begin juni in Genk een nieuwe installatie voor de sanering van verontreinigde gronden en minerale afvalstromen. Met deze investering van vijftien miljoen euro streeft het bedrijf naar een maximaal volume herbruikbare grondstoffen en een minimaal volume onbruikbaar restafval. Het procedé is bijzonder geschikt voor de sanering van gronden verontreinigd met afvalolie, zware metalen en andere niet-biologisch afbreekbare stoffen.

 

Transport over water

De nieuwe installatie heeft een verwerkingscapaciteit van 400.000 ton per jaar, een equivalent van 20.000 vrachtwagens en dus een zware belasting van het wegennet. Daarom was de ligging langs een belangrijke waterweg cruciaal bij de keuze van inplanting van de nieuwe site. De negen hectare van Bioterra Genk liggen langs het Albertkanaal, in een zone voor zware industrie. Voor het transport over water wordt de eigen vloot van moederbedrijf Group De Cloedt ingeschakeld.

Group De Cloedt startte in 1876 als baggerbedrijf. Vandaag is de groep actief in baggerwerken, de granulaathandel en de milieu-industrie en transporteert het jaarlijks meer dan vier miljoen ton granulaten, grond en slib over de Vlaamse binnenwateren.
Verschillende divisies van de groep zijn gespecialiseerd in milieu-aannemingswerken en doen een beroep op Bioterra voor de verwerking van vrijgekomen verontreinigde gronden en materialen. Die worden hoofdzakelijk aangevoerd vanuit een netwerk van eigen vestigingen, strategisch gespreid langs de Belgische waterwegen.

 

 

Natte scheidingstechniek

Het fysicochemische verwerkingsprocédé is een natte scheidingstechniek voor verontreinigde gronden en minerale afvalstromen. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de specifieke eigenschappen van deeltjes om verontreinigde materie op te splitsen in een maximum aan herbruikbare secundaire grondstoffen en een minimale onbruikbare restfractie. De geconcentreerde restfractie wordt gestort in daarvoor uitgeruste externe stortplaatsen.

 

Erkend en gecertificeerd

Jaarlijks ontvangt en verwerkt Bioterra één miljoen ton verontreinigde materialen: verontreinigde bodems, veegvuil, riool- en kolkenslib, bagger- en ruimingspecie, sorteerzeefzand en tal van aanverwanten.

Het bedrijf is

  • erkend als CGR (Centrum voor Grondreiniging) en TOP (Tussentijdse OpslagPlaats)
  • gecertificeerd door Grondbank vzw
  • lid van FEBEM (de Federatie van Belgische Milieubedrijven) en OVB (de Ondernemersvereniging Bodemsaneerders)

 

bron: Bioterra NV
datum: 05-06-2016

 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.