Nieuwe SCIP-plicht: al 5 miljoen meldingen voor schadelijke chemicaliën in producten

Nieuwe SCIP-plicht: al 5 miljoen meldingen voor schadelijke chemicaliën in producten

Europese producenten, importeurs, assemblagebedrijven en distributeurs met uitzondering van detailhandelaars moeten sinds 5 januari bij het European Chemical Agency (ECHA) gegevens indienen over ‘zeer zorgwekkende stoffen’ in hun producten. Die worden verzameld in de zogenaamde SCIP-database. Die bevat inmiddels al meer dan 5 miljoen meldingen. De gegevens zullen de komende maanden worden gepubliceerd. 

Het gaat meer specifiek om wat Europa a Substance of Very High Concern of SVHC noemt. De verplichting om daarover melding te maken werd ingevoerd via de laatste herziening van de Europese Kaderrichtlijn Afval, in mei 2018, en geldt voor alle bedrijven die producten met SVHC’s uit de kandidatenlijst voor autorisatie in de EU-markt zetten. De nieuwe notificatieverplichting verwijst naar artikel 33.1 van de Europese vereniging REACH, wat staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Dat artikel legt de plicht op om in de waardeketen te communiceren over de aanwezigheid van SHVC’s in producten zodat veilig gebruik mogelijk is. 

De melding over een product moet gemaakt worden zodra het aandeel SVHC’s in dat product meer dan 0,1% van het gewicht bedraagt. Er geldt geen minimale tonnageband. SVHC’s of ‘zeer zorgwekkende stoffen’ zijn stoffen op de kandidatenlijst voor autorisatie die voldoen aan de criteria van artikel 57 van REACH en het proces om op de kandidatenlijst opgenomen te worden (artikel 59 van REACH) hebben doorlopen. Het gaat om 205 stoffen die hier te raadplegen zijn. Twee keer per jaar wordt de lijst aangevuld met nieuwe stoffen. De meldplicht gaat in zodra de stof op de lijst is opgenomen.


Consumenten en recyclagebedrijven helpen

Alle meldingen komen terecht in de zogenaamde SCIP-database, waarbij SCIP staat voor Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products). Sinds 5 januari kwamen er al meer dan 5 miljoen meldingen binnen. Alle gegevens zullen de komende maanden worden gepubliceerd.

De filosofie achter de nieuwe meldingsplicht is niet enkel om consumenten te helpen beter geïnformeerde keuzes te maken, de data zal ook worden gebruikt om recyclagebedrijven te helpen de juiste keuzes te maken op het vlak van verwerkingsmogelijkheden van de afvalstromen met SVHC’s. 

Om bedrijven te ondersteunen bij het indienen van productmeldingen, heeft ECHA handleidingen, webinars en tips gepubliceerd. Daarnaast staat de helpdesk van het agentschap ook klaar om te helpen waar nodig.

Op 23 maart 2020 werd de nieuwe Europese meldingsplicht omgezet in Belgische wetgeving, op 2 juni 2020 werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (pagina 10).

Dit initiatief kadert in SDG12, lees hier meer over deze SDG over verantwoorde consumptie en productie

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.