Alvaro Marin

Nieuwe techniek voor detectie en identificatie van micro- en nanoplastics in water

Wetenschappers aan de University of Twente (NL) werken aan een nieuwe techniek om micro- en nanoplasticdeeltjes op te sporen. De techniek moet bedrijven in staat stellen om het vrijkomen van dergelijke deeltjes in hun producten te analyseren.

Micro- en nanoplasticdeeltjes zijn overal te vinden: in de lucht, zeeën, rivieren, bodem tot zelfs in planten en dieren. De concentratie deeltjes neemt toe door het gebruik van plastic in diverse producten. En dat is een wereldwijd groeiend probleem waarover wetenschappers zich zorgen maken. Onderzoeker Alvaro Marin van de University of Twente werkt samen met collega’s aan een nieuwe technologie voor het opsporen en identificeerbaar maken van micro- en nanoplastic.

 Identificeren op grote schaal

In een bericht op de website geeft de universiteit aan dat er op dit moment nog geen techniek openbaar beschikbaar is om micro- en nanoplastics op grote schaal te detecteren in water. Onderzoekers van de NanoBioPhysics-vakgroep (NBP) zijn er onlangs in geslaagd om het aandeel nanoplasticdeeltjes te kwantificeren in watermonsters afkomstig van plastic wegwerpbekers. Ze deden dat via microscopietechnieken die niet in staat zijn de chemische aard van de deeltjes te identificeren voor grotere industriële toepassingen.

Onderzoeker Alvaro Marin werkt nu aan een vervolgproject. Daarvoor kreeg hij een Proof-of-Concept-subsidie van de Europese Research Council (ERC). Marin en zijn team werken samen met de NBP en het Europees kenniscentrum voor watertechnologie (WETSUS) aan een techniek waarbij ze een druppel potentieel vervuild water laten verdampen. Met behulp van spectrometrische technieken analyseren de onderzoekers nadien de niet-verdampte resten. Hierdoor kan de tijd voor analyse aanzienlijk worden verkort.

Europese aandacht

Vanuit Europa is er steeds meer aandacht voor de mogelijke schade van micro- en nanoplastic in water. Daarmee volgt Europa de Wereldgezondheidsorganisatie WHO die zich eerder al zorgen maakte over deze toename. Sinds 2019 werk de Europese Commissie aan een Europese wet om microplastic te verbieden.

Eens de wet in werking treedt, dan zullen bedrijven die plastic verwerken in het producten een manier moeten vinden om het vrijkomen van microplastic te analyseren. Mogelijks biedt de technologie van Marin een oplossing voor dit probleem.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.