Nieuwe website helpt landbouwers om bodem-erosie tegen te gaan

Fikse regenbuien op onbegroeide velden zorgen steeds vaker voor afstromende modder. Om landbouwers meer inzicht te geven in het tegengaan van die bodemerosie is er nu een nieuwe website.

Door de klimaatverandering zijn er vaker intense regenbuien in korte tijdspannes. In het voorjaar – de periode waarin felle regenbuien zich het vaakst voordoen – zijn veel percelen bovendien nog onvoldoende begroeid. Dat vergroot de kans op bodemerosie.

Omdat de problematiek toeneemt, bundelen de Vlaamse erosiecoördinatoren nu hun expertise. Op de nieuwe website www.erosie.be kunnen landbouwers nagaan welke erosiebestrijdende techniek het meest geschikt is om percelen te wapenen tegen afstromende modder.

Afstromende modder tegenhouden

Er bestaan meerdere mogelijkheden om afstromende modder tegen te gaan: groenbedekkers zaaien, drempels aanleggen tussen de aardappelruggen, zoveel mogelijk niet-kerende bodemwerking toepassen…

De afspoelende modder kan ook onderaan een hellend perceel tegengehouden worden. Met de installatie van grasgangen, houtkanten, erosiepoelen of plantaardige dammen blijven lagergelegen waterlopen, natuurgebieden, straten en rioleringen zoveel mogelijk gespaard van modderoverlast.

Gebruiksgemak

De uitleg bij de technieken omvat info over de voordelen, de praktische uitvoering en de belangrijkste aandachtspunten zoals de financiële tussenkomsten. Ook kan er gezocht worden naar een erosiecoördinator in de buurt.

“Gebruiksgemak staat voorop. We willen dat de landbouwer makkelijk en snel info vindt. De website heeft een centrale zoekfunctie en de maatregelen zijn overzichtelijk opgedeeld in vier rubrieken. De teksten zijn aangevuld met duidelijke foto’s zodat de landbouwer ook een visueel beeld krijgt van de technieken”, vertelt Bert Soenen, erosiecoördinator bij Inagro, onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.