Nike

Nike opent duurzaam distributiecentrum in de Kempen

Nike opent duurzaam distributiecentrum in de Kempen

Op 26 mei opende Nike een nieuw deel van zijn Europese Logistieke Campus in Laakdal. Met de opening van het nieuwe distributiecentrum loopt de dienstverlening voor klanten en groothandelspartners in 38 landen voortaan vanuit één centrale locatie.

Hernieuwbare energie

Duurzame innovatie speelde een belangrijke rol in alle ontwikkelingsfases van het centrum, vanaf de tekentafel tot de uiteindelijke bouw. Zo benadrukt het sportmerk zijn koolstofarme, closed-loop groeistrategie waarbij ze maximaal wil groeien met een minimale voetafdruk.

De campus gebruikt honderd procent hernieuwbare energie, afkomstig van vijf lokale bronnen: wind, zon, geothermisch, hydro-elektrisch en biomassa.

  • Zes windturbines produceren ter plaatse voldoende energie om vijfduizend gezinnen van stroom te voorzien.
  • De zonnepanelen op het terrein bedekken een totale oppervlakte ter grootte van drie voetbalvelden.
  • 95 procent van het geproduceerde afval wordt gerecycleerd. Zo zijn voetpaden rondom de locatie gemaakt van gerecycleerd schoeisel.

De combinatie van veel ramen, een uniek systeem dat daglicht capteert en de geautomatiseerde ledverlichting, draagt bij aan een verkleining van de milieu-impact en zorgt voor een productieve werkomgeving voor de 500 extra medewerkers.

Transport over water

De locatie is verbonden met het Albertkanaal, het spoorwegnet en snelwegen. 99 procent van de inkomende containers komt via het water. Daarmee wordt het wegennet gespaard van zo’n 14.000 vrachtwagenritten per jaar en daalt de CO2-uitstoot met dertig procent.

Groen

Ook aan de biodiversiteit is gedacht. Zo zet Nike schapen in om het landschap te onderhouden en bestuiven bijen uit lokale korven de bloemen op en rond de campus.

Opvallend is ook de groene gevel van ‘verticale tuinen’. Een slang van beplanting werd vanuit de opslagruimte doorgetrokken naar het kantoorgebouw aan de kant van de snelweg.

Meer foto’s en uitleg over campus in Laakdal.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.