Oceaancirculatie dreigt stil te vallen

De zeestromen die mee ons klimaat reguleren, dreigen stil te vallen. De opwarming van het zeewater bedreigt het vermogen van de oceaan om koolstofdioxide uit de lucht te halen, waardoor de klimaatcrisis nog zal versnellen.

De oceaancirculatie in de Atlantische Oceaan en de Zuidelijke oceanen dreigt stil te vallen door de opwarming van het zeewater. Onderzoek aan de universiteit van Californië wijst uit dat de Southern Meridional Overturning Circulation (SMOC) en de Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) bijna de helft trager zullen stromen tegen 2100: de circulatie zal afnemen met 41 procent. In het slechtste geval zal de SMOC zelfs compleet stoppen met circuleren tegen 2300.

De wereldwijde oceaancirculatie heeft het vermogen om koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen. Door de interactie tussen het zeewater en de lucht kan er CO2 opgeslagen worden in de oceaan. De oceaancirculatie stuurt een bepaalde hoeveelheid koolstof terug de lucht in en bewaart de rest van de koolstofdioxide op de bodem van de oceaan.

Onderzoekers aan de universiteit van Californië in Irvine noemen dit fenomeen een “oplosbaarheidspomp”. Dat die pomp nu dreigt stil te vallen, is bijzonder alarmerend, waarschuwt J. Keith Moore, die aan de universiteit van Californië het vak Aardwetenschappen doceert.

Even catastrofaal als gesmolten gletsjers

“We hebben 36 modellen bestudeerd en verschillende klimaatscenario’s uitgezocht”, licht Moore zijn methodologie toe. “Uit onze analyse van deze projecties blijkt dat de opwarming van de aarde de oceaancirculatie tot een halt kan roepen. Dat zou catastrofaal zijn, vergelijkbaar met het smelten van de gletsjers aan land.”

“Deze verstoring in oceaancirculatie zal de opname van koolstofdioxide uit de atmosfeer verminderen. Hierdoor versnelt en vermeerdert de verhitting van de aarde. Gebrekkige oceaancirculatie heeft ook als gevolg dat de voedingsstoffen die nodig zijn voor ons mariene ecosysteem komen vast te zitten op de bodem van de oceaan, wat dramatisch is voor de biodiversiteit.”

De mensheid is afhankelijk van de oplosbaarheidspomp om een deel van de broeikasgassen die industrieën uitstoten in de lucht te helpen verwijderen. “Enkel het verminderen van diezelfde broeikasgassen kan de oceaancirculatie nog behoeden van een complete shutdown”, besluit Moore.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.