zonnepanelen zonnepark

ODE: ‘Groene Vlaamse investeringen in gevaar na afschaffing steun zonneparken’

De Vlaamse regering wil de komende tien jaar 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten (GSC) uitbetalen aan grote investeerders. Concreet wenst ze de stopzetting van het systeem voor zo’n 1.200 PV-installaties van voor 2013, verspreid over ongeveer tweehonderd investeerders.

ODE, sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen, heeft onderzoek gedaan naar de potentiële impact van de afschaffing van GSC aan grote investeerders. In totaal verzamelde het reacties van 45 respondenten, meer duidelijkheid schept ODE niet.

Op de vraag ‘Verwacht u dat er een invloed zal zijn op de investeringspolitiek van uw bedrijf, en in welke zin?’ antwoordt 62% van de respondenten minder te zullen investeren in Vlaanderen. 40% antwoordt meer te zullen focussen op investeringen in het buitenland. Slechts 9% van de bevraagden geeft aan geen invloed te zullen ondervinden. 

Uit dezelfde bevraging en op de vraag of men ‘een invloed op investeringen in lopende of in ontwikkeling zijnde projecten verwacht’, antwoordt 58% van de respondenten ‘projecten te zullen aflassen’ en 49% geeft aan ‘projecten te zullen uitstellen.’

Dirk Van Evercooren, algemeen directeur bij ODE: “Als je 1.2 miljard euro uit de Vlaamse economie haalt, kan je verwachten dat dit een kettingreactie veroorzaakt.” De bevraging toont aan dat 71% van de respondenten vreest dat hun bedrijf of bedrijven in gevaar zijn. Volgens de koepelorganisatie stopt het daar niet bij. “Scholen, lokale besturen, landbouwers, OCMW’s, ziekenhuizen zitten ook in de hoek waar de klappen vallen. Een aantal van hen hebben rechtstreeks geïnvesteerd. Indien de steunmechanismen wegvallen, moeten ze besparen op andere uitgaven of komen ze in de problemen.”

Doelstellingen rond hernieuwbare energie

Het behalen van de Vlaamse groene stroom ambities hangt af van private investeerders. Deze laatsten hebben vooral investeringszekerheid en transparante regelgeving nodig. “De regering heeft onlangs de doelstellingen rond de uitrol van hernieuwbare energie aangepast. Voor zonne-energie werd de jaarlijkse doelstelling van 300 megawatt zonne-energie opgetrokken tot 450 megawatt per jaar (ongeveer 75.000 daken) voor de komende twee jaar. Indien men geen investeringszekerheid kan garanderen, zijn er geen investeerders en behaalt men de doelstellingen niet.” legt Van Evercooren uit. 

Volgens ODE zijn investeringen broodnodig voor de transitie naar hernieuwbare energie, de betaalbaarheid van facturen en de energie-onafhankelijkheid.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.