wetgeving

OMGEVINGSVERGUNNING definitief van start op 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 is het eindelijk zo ver. Alle steden en gemeenten in Vlaanderen gaan dan van start met de omgevingsvergunning. Er zullen  geen aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden.

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook verkavelingsvergunningen maken er deel van uit. De vergunningsaanvraag gebeurt digitaal via het Omgevingsloket dat volgens de Vlaamse overheid nu alle tests heeft doorstaan en op punt staat.

Lange aanloop met veel frustratie

Op 23 februari 2017 trad de omgevingsvergunning in werking. Alle procedures waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie bevoegd zijn, verlopen sinds die datum via het Omgevingsloket. Hoewel het digitale loket verre van op punt stond, besliste de Minister om er toch voor te gaan. Ook de gemeenten Beersel, Diest, Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden stapten het afgelopen jaar over naar de omgevingsvergunning.

Na een lange aanloop met veel aanpassingen en frustraties, is het op 1 januari dan echt zo ver.

De omgevingsvergunning wordt van kracht in alle Vlaamse steden en gemeenten. Vanaf dan worden alle vergunningsaanvragen en meldingen overal digitaal behandeld. Ondertussen werd ook het systeem verder uitgebouwd en verbeterd, aldus de Vlaamse Overheid.

Digitale behandeling

Sinds 23 februari 2017 waren architecten verplicht om bouwaanvragen voor gemeenten die nog niet met de omgevingsvergunning werkten, digitaal in te dienen via het loket Digitale Bouwaanvraag (DBA). Op 1 januari 2018 zullen geen nieuwe aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden. Lopende dossiers zullen er wel nog verder behandeld worden.

Het idee achter de omgevingsvergunning is alvast waardevol: Bij een omgevingsvergunning worden zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project tegelijk beoordeeld. De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter en moet leiden tot betere besluitvorming.

Ondersteuning door de Vlaamse overheid

Voor omgevingsambtenaren, architecten en adviesinstanties organiseert de Vlaamse overheid infosessies om hen zo goed als mogelijk voor te bereiden op de komende veranderingen. De helpdesk van het Departement Omgeving wordt in de beginperiode wanneer nodig, extra versterkt.  Alle steden en gemeenten zullen van de Vlaamse overheid een subsidie van 4.500 euro ontvangen om de opstart goed te laten verlopen.

Met de echte start van het digitale loket komt er zo hopelijk een einde aan maanden van problemen en onduidelijkheden.

Ter herinnering:

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.