Omgevingsvergunning van start op 23 februari

…of toch niet helemaal?

Slechts 4 gemeenten gaan van start met de omgevingsvergunning op 23 februari!

Die gemeenten zijn Dilsen-Stokkem, Langemark-Poelkapelle, Herstappe en Staden. De gemeente Beersel start op 18 april en de gemeente Diest op 2 mei. Alle andere gemeenten vroegen uitstel en starten pas op 1 juni 2017.

Daarnaast kunnen de provincies geen uitstel aanvragen maar zou ook voor hen het digitaal loket nog niet klaar zijn of de provincies zelf zouden niet klaar zijn.

Bekijk de vragen hierover in het Vlaams Parlement en het antwoord van Minister Joke Schauvliege.

De inwerkingtreding van het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning is niet voorzien op 23 februari 2017 maar zal later bij uitvoeringsbesluit worden bepaald.

Zowel de stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, als de omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en de omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden, kunnen verder gehandhaafd worden op basis van de bestaande handhavingsregelgeving van Titel VI van de VCRO.

Wat de vergunning “milieu” betreft (huidige milieuvergunning en toekomstige omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit), wordt zowel vandaag als morgen gehandhaafd op basis van titel XVI DABM.

Wat voorafging …

Op 25 januari 2017 keurde het Vlaams Parlement het decreet over de implementatie van de omgevingsvergunning goed.

De omgevingsvergunning integreert de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning tot één unieke vergunning. De implementatie start op 23 februari 2017 en moet leiden tot minder (en vlottere) procedures, tijdswinst, meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

De datum van inwerking treden van de omgevingsvergunning zorgt op zijn zachtst gezegd voor enig ophef bij de betrokken overheden, administraties en bedrijven. In dit artikel laten we er een aantal aan het woord.

Laatste updates:

  • Wijziging uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning op 10 februari 2017: technische rechtzettingen, beslissingsbevoegdheid gewestelijke omgevingsambtenaar uitgebreid, termijnen advies aangepast, … Volledige besluit vind je hier.
  • wordt (ongetwijfeld) vervolgd …

Standpunt overheid

Joke Schauvliege: “De omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Voortaan worden tegelijk zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project beoordeeld. De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere besluiten.

Op maandag 8 februari gaf de overheid een infodag in de Pieter de Somer aula in Leuven. De (nochtans grote) zaal zat afgeladen vol.

Standpunt experten

We verzamelden een aantal meningen van experten over de nieuwe omgevingsvergunning. Sommigen gaven meteen een paar tips mee!

  • VVSG (vereniging vlaamse steden en gemeenten), Boerenbond, de softwareleveranciers en de architecten (NAV) adviseren dat gemeenten zoveel mogelijk kiezen voor het uitstel tot 1 juni. De koppeling tussen de gemeentelijke dossieropvolgingssoftware en het Omgevingsloket staat immers nog niet op punt.
  • Unizo is tevreden dat de omgevingsvergunning er komt. Het permanente karakter biedt grotere rechts- en bestaanszekerheid, bespaart kosten en moedigt bedrijfsinvesteringen aan. TIP: ga eens na wanneer de aanvraag van je lopende milieuvergunning werd ingediend: vóór of na 10 september 2002. In het tweede geval kan je van de mogelijkheid gebruik maken om een aanvraag in te dienen voor omzetting van de lopende vergunning naar een vergunning van onbepaalde duur.
  • Voka vindt het niet meer dan billijk dat overal in Vlaanderen vanaf 23 februari 2017 onverkort het principe van de vergunning van onbeperkte duur wordt ingevoerd. Vele bedrijven stelden immers de voorbije maanden hun aanvraag uit zodat ze na 23 februari 2017 meteen konden genieten van een ‘permanente’ omgevingsvergunning.

Jouw standpunt

Vanaf 23 februari 2017 is er een oefenloket beschikbaar. Burgers, professionele aanvragers en ondernemingen kunnen in deze oefenomgeving het nieuwe loket testen, zonder effectief een dossier in te dienen.

Heb je een vraag over de omgevingsvergunning? Kijk dan zeker eens tussen de veelgestelde vragen op de website. Een andere vraag of een suggestie? Mail dan naar omgevingsvergunning@vlaanderen.be

Wat is jouw mening over de omgevingsvergunning en de manier waarop ze van toepassing wordt? Laat het ons weten via info@ecotips.org

—————————————————————————————————-

Partners voor omgevingsvergunning

 

    

—————————————————————————————————-

Alles in één aanvraagdossier

Met de omgevingsvergunning verdwijnen de afzonderlijke milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning. Voor elke project moet je vanaf nu maar één aanvraagdossier meer indienen bij het digitaal omgevingsloket. Daarna volgt één openbaar onderzoek, één adviesronde en één beslissing die in de meeste gevallen van onbepaalde duur zal zijn.

Het aanvraagformulier voor ‘gemengde’ projecten is hetzelfde als voor activiteiten waarvoor je tot nu enkel een milieu- of een stedenbouwkundige vergunning nodig had. In het digitaal aanvraagdossier krijg je enkel de delen te zien die relevant zijn voor jouw vergunningsaanvraag.

Een overzicht van deze definities, afkortingen en procedures lees je hier.

Omgevingsvergunning van onbepaalde duur

In tegenstelling tot de huidige milieuvergunning zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. De inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu blijven wel gewaarborgd.

Nieuw is de verplichting voor de overheid om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren, voor aanvang van de formele vergunningsprocedure. Dit geeft je de mogelijkheid om je project bij te sturen in functie van bemerkingen of bezwaren.

Ook na het openbaar onderzoek of tijdens de administratieve beroepsprocedure zal je vergunningsaanvraag nog mogen wijzigen. Daarnaast bestaat er ook een ‘administratieve lus‘ die moet vermijden dat elk probleem tot een volledige nieuwe aanvraag en het heropstarten van de procedure leidt.

Ook als je geen gemeentebestuur bent, is de leidraad omgevingsvergunning voor gemeentebesturen interessante lectuur

En de bestaande vergunningen?

De komst van de omgevingsvergunning op zich verplicht je niet om actie te ondernemen. Je huidige vergunningen blijven gewoon geldig. Die zijn wel van beperkte duur, dus vroeg of laat moet je ze hernieuwen.

Wil je niet wachten en diende je de aanvraag voor je huidige milieuvergunning in na 10 september 2002? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden je vergunning via een meldingsformulier omzetten naar een permanente omgevingsvergunning.

Uitstel tot 1 juni?

Steden en gemeenten die nog niet klaar zijn voor de nieuwe digitale procedure, kunnen tot 14 februari bij de minister uitstel vragen en pas op 1 juni 2017 van start gaan.

De bestaande procedures blijven dan gelden, maar enkele nieuwigheden treden toch al in werking. Zo kan niet afgeweken worden van de onbepaalde duur van de toe te kennen vergunning en is de nieuwe indelingslijst al van toepassing.

Dit schema maakt duidelijk waar en hoe je tussen 23 februari en 1 juni je aanvraagdossier moet indienen.

Naar verwachting zullen veel gemeenten uitstel vragen en krijgen. De lijst van deze gemeenten wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en zal raadpleegbaar zijn op het omgevingsloket.

Update 16 februari 2017

Slechts 4 gemeenten gaan van start met de omgevingsvergunning op 23 februari!

Die gemeenten zijn Dilsen-Stokkem, Langemark-Poelkapelle, Herstappe en Staden. Alle andere gemeenten hebben uitstel gevraagd.

Daarnaast kunnen de provincies geen uitstel aanvragen maar zou ook voor hen het digitaal loket nog niet klaar zijn.

Bekijk de vragen hierover in het Vlaams Parlement en het antwoord van Minister Joke Schauvliege.

Lees meer artikels over de omgevingsvergunning

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.