Onderzoek FEBEM toont investeringszin circulaire economie

Veel investeringszin in Belgische circulaire economie

FEBEM vzw, de federatie van bedrijven actief in de circulaire economie, organiseerde onlangs een conjunctuuronderzoek onder de bestuurders van de federatie. Daaruit bleek dat er veel investeringszin is, maar dat de economische situatie precair blijft.

 

Investeren in innovatie en uitbreiding

Uit het conjunctuuronderzoek van FEBEM is gebleken dat de sector inzet op investeren. Enerzijds in de uitbreiding van de activiteiten, door bijvoorbeeld de aankoop van nieuwe voertuigen en extra verwerkingscapaciteit om afvalstoffen te recycleren. Anderzijds worden ook extra middelen gestoken in private onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Werner Annaert, Algemeen Directeur van FEBEM: “In de circulaire economie komt het er op aan een maximale meerwaarde te scheppen uit afvalstoffen. Het is dan ook zaak om op technologisch vlak verdere ontwikkelingen te realiseren en nieuwe toepassingsmogelijkheden voor recyclaten aan te boren.”

 

Moeilijk om vacatures ingevuld te krijgen

Nieuwe investeringen zullen niet meteen resulteren in extra personeel. De verwachting daar is dat het personeelsbestand in de sector de komende maanden niet drastisch zal wijzigen. Daarnaast blijft het voor de sector vaak moeilijk om vacatures ingevuld te krijgen. Werner Annaert: “We blijven een sector waar heel veel laaggeschoolden tewerkgesteld zijn. Maar het vinden van medewerkers met de juiste werkhouding is geen sinecure.”

 

Nieuwe wetgevende initiatieven bemoeilijken de sectorwerking

De afgelopen zes maanden zijn er in België enkele nieuwe wettelijke bepalingen gerezen die het bedrijven die actief zijn in de circulaire economie moeilijker maken. In Vlaanderen was er bijvoorbeeld een fikse stijging van een reeks heffingen waardoor het afvalbeheer en ook de recyclage van afval een flink pak duurder werden. Op federaal niveau zorgde de nieuwe kilometerheffing ervoor dat vooral de selectieve inzameling van afval duurder werd.

 

Nog steeds geen beterschap in de inzameling van verontreinigde gronden

Het onderzoek gaf ook aan dat de sector weinig grote veranderingen verwacht in de inzameling en verwerking van afval. Over de inzameling van verontreinigde gronden is de sector dan weer minder positief. Werner Annaert: “Het is jammer dat we er niet in slagen om meer vervuilde gronden te reinigen. Integendeel, er is een negatieve tendens in de grondreiniging in dit land. Gelukkig komen er meer gronden uit het buitenland naar ons land voor verdere reiniging.”

 

Bron: FEBEM
Datum: 24-04-2016

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van ecoTips en ontvang 2-wekelijks de laatste trends in duurzaamheid in je mailbox.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.