decarbonizatiegraad uitstoot
Multiple Coal Fossil Fuel Power Plant Smokestacks Emit Carbon Dioxide Pollution - (beeld: Adobe Stock)

Onderzoek: wereldwijde decarbonisatiegraad moet vervijfvoudigen om doelstellingen Parijs te halen

Volgens de “PwC Net Zero Economy Index 2021” is er een decarbonisatiegraad nodig van 12,9% om de wereldwijde uitstoot van CO2 tegen 2030 te halveren en om tegen 2050 koolstoofneutraal te zijn. Dat cijfer ligt vijf keer hoger dan wat vorig jaar werd gerealiseerd (2,5%) en ook de snelheid moet acht keer hoger dan het wereldwijde gemiddelde van de 21e eeuw. Anders halen we de doelstelling van 1,5 °C uit het klimaatakkoord van Parijs niet en lijkt een catastrofale klimaatverandering onafwendbaar.

Impact COVID-19

In 2020 daalde de wereldwijde vraag naar energie met 4,3%. Die afname bracht op zijn beurt een reductie van 5,6% (ten opzichte van 2019) van de energiegerelateerde uitstoot met zich mee, en een daling van de totale wereldwijde uitstoot. Het resultaat daarvan was dat de wereldwijde decarbonisatie (de afname van de koolstofintensiteit: energiegerelateerde CO2-uitstoot per dollar van het bbp) 2,5% bereikte, maar dit was maar een lichte verbetering ten opzichte van de 2,4% die in 2019 werd opgetekend. Toch is de uitstootdaling ten gevolge van die afwijkende energievraag nog steeds veel te beperkt als we de klimaatopwarming onder de 1,5 °C willen houden.

Situatie 2020 (bron: PwC)

“Zelfs met de globale economische vertraging in 2020 haalde geen enkel land uit de G20 de decarbonisatiegraad van 12,9% die nodig is om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 °C. Dat is een verontrustende vaststelling aangezien dat de G20 goed is voor 80% van het wereldwijde bbp en voor zo’n 75% van alle uitstoot wereldwijd”, aldus Marc Daelman, Partner bij PwC België, over de onderzoeksresultaten.

Resolutere acties nodig

De Net Zero Economy Index 2021 van PwC toont aan dat zowel overheden als ondernemingen hun doelstellingen ter bestrijding van de klimaatverandering drastisch hebben opgevoerd. De afgelopen 18 maanden zagen we een ongezien aantal ‘net zero commitments’ in de privésector. Ruim de helft van alle sectoren in de globale economie doelt er op zijn uitstoot de komende tien jaar te halveren. Op overheidsvlak hebben nagenoeg alle G20-landen belangrijke klimaatwetten uitgevaardigd en zijn ze ‘net zero commitments’ aangegaan.

“In België stelde de federale overheid eerder deze maand een roadmap voor met de doelstelling om tegen 2030 een cumulatieve afname van de CO2-uitstoot van 233 miljoen ton (oftewel 55%) te halen. Dat is een belangrijke stap in de juiste richting. Maar als we onze klimaatacties echt op de vereiste schaal willen opvoeren, dan moeten zowel overheden als privéspelers hun inspanningen gevoelig opdrijven. Het tijdsbestek is zo krap dat we nú resoluter moeten handelen. De Klimaatconferentie van de VN (COP26) eind deze maand zal hopelijk het startschot geven voor deze belangrijke veranderingen”, besluit Marc Daelman.

Meer ecoTips artikels over decarbonisatie

Studie PwC

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.