Nieuw online platform wil mobiliseren voor meer Belgische biodiversiteit

Van burgers en bedrijven tot gemeenten en financiële instellingen: de Belgische Biodiversiteitsalliantie (BBA) wil verschillende actoren samenbrengen om actie te ondernemen tegen de afnemende biodiversiteit. Het doel van het online platform: concrete initiatieven rond biodiversiteit zichtbaar maken, partnerschappen aanmoedigen en inspirerende voorbeelden tonen.

De Belgische Biodiversiteitsalliantie (BBA) wil mobiliseren, engageren en inspireren om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen. Het nieuwe, online platform is er voor iedereen die mee zijn schouders wil zetten onder de uitvoering van de verschillende biodiversiteitsdoelstellingen, zowel op regionaal en Europees als op mondiaal vlak. Zo wil de BBA mobiliseren om het biodiversiteitsverlies in België en daarbuiten te bestrijden met vrijwillige engagementen.

Het platform heeft onder meer tot doel om de concrete initiatieven rond biodiversiteit zichtbaar te maken, partnerschappen tussen private en publieke actoren aan te moedigen en een bron van inspirerende voorbeelden te zijn.

Tien doelstellingen

Het platform is opgebouwd rond tien doelstellingen. Die vertegenwoordigen de belangrijkste biodiversiteitskwesties in ons land. De doelstellingen zijn terug te brengen tot twee grote thema’s: enerzijds de uitbreiding van het groenblauwe netwerk in, rond en tussen de steden, anderzijds de Belgische productie en consumptie biodiversiteitsvriendelijker maken. Zowel bedrijven als particulieren kunnen zich engageren voor een of meerdere doelstellingen. Een greep uit de initiatieven: ecostrades, de afstroming van regenwater op bedrijfsgebouwen en groene woonprojecten.

De Belgische Alliantie voor Biodiversiteit werd opgericht naar aanleiding van de vijftiende biodiversiteitsconferentie van de Verenigde Naties (COP15). Die vindt plaats van 7 tot 19 december in Montreal (Canada) en zal de krijtlijnen uittekenen voor het wereldwijde biodiversiteitsbeleid van de volgende jaren.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.