kippenstal
A farmer veterinary walks inside a poultry farm - (Beeld: World Animal Protection)

Ook fastfoodketens bemoeien zich steeds meer met dierenwelzijn

Een nieuw rapport van World Animal Protection zegt dat KFC koploper in de Britse fastfoodketens wat betreft het welzijn van kippen die worden gefokt voor hun vlees, terwijl Subway, Starbucks, Domino’s en McDonald’s ver achterblijven.

In ‘The pecking order 2021’ worden fastfoodrestaurants wereldwijd gerangschikt naar hun inzet, ambitie en transparantie op het gebied van kippenwelzijn in hun toeleveringsketens. Uit het rapport van dit jaar blijkt dat de horecamarkt weliswaar ingrijpend is veranderd sinds het vorige rapport als gevolg van de wereldwijde pandemie – maar dat alarmerende trends nog steeds aan de orde van de dag zijn.

“Veel grote merkrestaurants ontzeggen miljarden vogels de kans om zonlicht te zien, gezond te groeien of zich natuurlijk te gedragen.”

Het meeste kippenvlees dat door de grote fastfoodmerken wordt geserveerd, is afkomstig van kippen die leven in krappe en kale omgevingen zonder zonlicht, en waarvan velen lijden aan kreupelheid en huidletsels. Hoewel de intensieve veehouderij steeds meer aandacht heeft voor antibioticareductie, wordt er toch nog antibiotica gebruikt.

Voor het eerst zijn er, naast de wereldwijde beoordeling, ook 14 lokale ranglijsten opgesteld om de realiteit in verschillende regio’s weer te geven. De beoordeelde merken zijn Burger King, Domino’s, KFC, McDonald’s, Nando’s, Pizza Hut, Starbucks en Subway.

De Britse bedrijven in ‘The pecking order 2021’ kregen de hoogste scores, wat betekent dat het Verenigd Koninkrijk op de eerste plaats staat van de 14 landen die in de wereldwijde beoordeling zijn opgenomen, met een gemiddelde bedrijfsscore van 45%.

De ‘Pikorde’ beoordeelt bedrijven aan de hand van openbaar beschikbare informatie op drie gebieden:

  • Commitment (bedrijfsverbintenissen), hun beleid geeft duidelijk aan hoe belangrijk het welzijn van vleeskuikens is voor het bedrijf
  • Ambitie (doelstellingen en streefcijfers), een duidelijk tijdschema waaruit blijkt welke doelstellingen, streefcijfers en beloften een bedrijf heeft gedaan om het welzijn van vleeskuikens te verbeteren en wanneer het die zal verwezenlijken
  • Transparantie (rapportage over de prestaties), via de rapportage over de prestaties, en hoe duidelijk het bedrijf is over het nakomen van zijn beloften inzake kippenwelzijn

KFC is koploper

Van de acht beoordeelde wereldmerken is KFC de duidelijke koploper van ‘De pikorde 2021’. Het is het enige bedrijf in Niveau 1 (Toonaangevend) in het VK. Dit is te danken aan de afstemming op de Better Chicken Commitment (BCC) en de rapportage van KFC over haar prestaties ten opzichte van de normen voor kippenwelzijn van het bedrijf in West-Europa.
Nando’s, Burger King en Pizza Hut scoorden in 2021 ook hoge punten door zich aan te sluiten bij de Better Chicken Commitment (BCC) in het Verenigd Koninkrijk, en in sommige gevallen op andere markten.
Starbucks en Subway scoorden allebei nul punten en staan helemaal onderaan de ranglijst in niveau 6 met een score van ‘zeer slecht’.
Domino’s staat op niveau 5 (Slecht) en McDonalds op niveau 4 (Aan de slag). Dit zijn de laatst overgebleven fastfoodbedrijven op de ranglijst die zich niet hebben verbonden tot het BCC.
Ondanks de stijging van één niveau, van ‘Slecht’ naar ‘Aan de slag’, is McDonald’s, in tegenstelling tot veel van zijn concurrenten, nog steeds niet bereid om de BCC te onderschrijven in welke markt dan ook wereldwijd. Het bedrijf heeft enkele normen die overeenkomen met de verbintenis.
Burger King, Nando’s en Pizza Hut hebben zich sinds de vorige beoordeling aangesloten bij de BCC in het VK. Ze beginnen te laten zien dat ze serieus van plan zijn om het welzijn van kippen op deze markt te verbeteren. Als gevolg daarvan zijn Burger King en Pizza Hut twee niveaus omhoog gegaan, en Nando’s is één niveau omhoog gegaan. Dit is bemoedigend, want het zal het leven van miljoenen kippen verbeteren. World Animal Protection dringt er bij andere bedrijven in het Verenigd Koninkrijk – Starbucks, Subway, McDonald’s en Domino’s – op aan dit voorbeeld snel te volgen.


Jonty Whittleton, Global Campaign Head bij World Animal Protection zegt: “Veel grote merkrestaurants ontzeggen miljarden vogels de kans om zonlicht te zien, op een gezonde manier te groeien of zich natuurlijk te gedragen. COVID-19 heeft ons geleerd dat het welzijn van dieren en de gezondheid van mensen met elkaar verbonden zijn – er mag geen sprake zijn van business as usual. Commerciële motieven zijn de drijvende kracht achter wreedheid en lijden, en daar moet een einde aan komen.

“KFC heeft opnieuw leiderschap getoond in het Verenigd Koninkrijk en Europa sinds ze in 2019 de Better Chicken Commitment hebben ondertekend, die het leven van miljoenen kippen zal verbeteren. Maar het is teleurstellend dat bedrijven als Starbucks, Subway, McDonald’s en Dominos weigeren om ten goede te veranderen. Naarmate meer mensen actief belangstelling tonen voor de ethiek van hun voedsel, zijn ook meer bedrijven bereid actie te ondernemen. Het is nu tijd voor echte verandering, en bedrijven die niet meegaan met de eisen van de markt veroorzaken niet alleen ellende voor miljoenen dieren, maar zetten ook hun reputatie op het spel.”

World Animal Protection roept deze internationale bedrijven op om het voortouw te nemen en ervoor te zorgen dat alle kippen die in hun restaurants worden geserveerd, een waardig leven krijgen.

Het volledige rapport is te bekijken op deze website

Meer ecoTips artikels over veehouderij

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.