Oost-Vlaamse intercommunales pleiten voor P+MD (paarse zak)

Vlaanderen houdt het kleurrijk als het op het inzamelen van plastics aankomt. Roze zak, paarse zak, …
De Oost-Vlaamse intercommunales pleiten alvast voor de paarse.

P+MD systeem

Oost-Vlaamse afvalintercommunales kiezen resoluut voor eenvoudig scenario bij uitbreiding van PMD-inzameling en wensen alle plastic verpakkingen in de PMD-zak.

PMD wordt momenteel ingezameld in de blauwe zak. Vooral de ‘plastic verpakkingen’ zorgen voor discussie en ongenoegen bij inwoners wanneer blijkt dat weer eens een verpakking niet in de blauwe zak thuishoort, niettegenstaande het om een plastic verpakking gaat die naar aard en samenstelling niet verschilt van de toegelaten plastic verpakkingen.

De 8 Oost-Vlaamse afvalintercommunales pleiten daarom voor het invoeren van een eenvoudig uniform systeem en baseren zich daarvoor op de positieve ervaringen met een proefproject dat sinds 2016 wordt uitgerold in Aalter.

Mogelijke scenario’s voor inzameling van plastic verpakkingsafval: paarse of rode zakken?

Het nieuwe Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval bepaalt dat de Vlaamse overheid een verplichte algemene inzameling van restplastics (die niet worden ingezameld via de PMD-zak) wil invoeren via de nieuwe erkenning van Fost Plus.

In dat kader werkt Fost Plus momenteel 3 proefprojecten uit die de uitbreiding van de PMD-zak testen. Concreet gaat het om volgende scenario’s:

 • uitbreiding van de PMD-zak met alle plastic verpakkingen (harde zowel als folies), uitgevoerd in Aalter en er huis-aan- huis opgehaald (momenteel alles in één paarse P+MD-zak)
 • uitbreiding van de PMD-zak met harde plastic verpakkingen (alles in één paarse zak) én een parallelle inzameling van folies in een aparte zak, uitgevoerd in Waregem en er huis-aan- huis opgehaald evenals ingezameld op het recyclagepark
 • uitbreiding van de PMD-zak met harde plastic verpakkingen, uitgewerkt in Wervik en er huis-aan- huis opgehaald (in een paarse P+MD-zak) evenals ingezameld op het recyclagepark.

Naast de 3 scenario’s die door Fost Plus worden uitgetest, loopt in enkele Vlaamse regio’s een proefproject met het inzamelen van plastics – evenwel ruimer dan verpakkingen – in een aparte zak (de roze zak, zie hierover het bericht op de ecoTips website), die wordt ingezameld op de recyclageparken. In die regio’s wordt het PMD in de blauwe zak aan huis opgehaald en tevens ingezameld op het recyclagepark.

Scenario ‘Aalter’ overtuigt Oost-Vlaamse afvalintercommunales

Op initiatief van IVM en de gemeente Aalter, hebben alle 8 Oost-Vlaamse afvalintercommunales te Aalter samen de resultaten van het P+MD proefproject zoals in die gemeente uitgewerkt geëvalueerd. Het scenario blijkt het meest uitgebreide en eenvoudigste scenario en wordt door inwoners zeer positief onthaald.

De eenvoudiger sorteerboodschap en de goede dienstverlening aan de inwoners geven aanleiding tot veelbelovende resultaten zowel in het perspectief van verhoogde selectieve inzameling (+ ca. 6 kg/inwoner) als naar vermindering van het restafvalcijfer (- ca. 8 kg/inwoner). Ook biedt het voordelen op vlak van inzamelingsmethodiek (inzameling aan huis samen met PMD) en sluikstortproblematiek (minder hinder door afgekeurde zakken). Bovendien heeft dit scenario een zeer hoge tevredenheidsscore bij de inwoners.

Alle Oost-Vlaamse afvalintercommunales scharen zich dan ook achter de verruimde inzameling van de kunststoffractie in het huishoudelijk verpakkingsafval volgens het scenario zoals uitgewerkt in Aalter en drukten de wens uit dat dit scenario ook in de rest van Vlaanderen (en bij uitbreiding in heel België) wordt uitgerold.

De Oost-Vlaamse afvalintercommunales zijn:

 • IBOGEM (Beveren en omliggende gemeenten)
 • IDM (Durme-Moervaart)
 • ILvA (Land van Aalst)
 • IVAGO (Gent-Destelbergen)
 • IVLA (Vlaamse Ardennen)
 • IVM (Meetjesland-Schelde- Leiestreek)
 • MIWA (regio Sint-Niklaas Midden Waasland)
 • Verko (regio Dendermonde-Wetteren)

Zij verzekeren het afvalbeleid en –beheer in alle Oost-Vlaamse gemeenten op Kruishoutem na.

Meer informatie over het P+MD-project te Aalter:

 • Wnd burgemeester Patrick Hoste, 09 325 22 00
 • IVM, voorzitter Koen Loete, 09 377 82 11

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.