Openbaar onderzoek PRTR-protocol

PRTR (Pollutant Release and Tranfer Register) is een register dat informatie bevat over de uitstoot en overbrenging van meer dan tachtig verontreinigende stoffen en afvalstoffen. Zo’n 800 bedrijven moeten hierover rapporteren via het Integraal Milieujaarverslag. Van die PRTR-inrichtingen worden de vrachten van verontreinigende stoffen en afvalhoeveelheden boven de drempelwaarde jaarlijks gepubliceerd.

Het register is één van de resultaten van het PRTR-protocol. Dat trad in werking in 2009 en stelt dat milieu-informatie toegankelijk moet zijn voor het brede publiek. De gegevens worden jaarlijks bijgewerkt en zijn gratis raadpleegbaar.

Via een vragenlijst moeten ook de betrokken overheidsdiensten (VMM en OVAM) jaarlijks rapport uitbrengen over de gerealiseerde doelstellingen van het protocol. De ingevulde vragenlijst kan je van 15 december 2016 tot en met 15 januari 2017 raadplegen en beoordelen.

Met opmerkingen kan je terecht bij:
info@vmm.be: algemeen, lucht en water
info@ovam.be: afval

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.