Openbare netheid en circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie en meer openbare netheid

Fost Plus stelde op 9 mei haar jaarverslag 2015 voor tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. Hun voornaamste doelstelling in 2015 was het heroriënteren van verpakkingsbeheer naar een duurzaam materialenbeheer. De vzw lanceerde ook innovatieve inzamelprojecten en was actief in een ambitieus actieplan in de strijd tegen zwerfvuil.

Minder zwerfvuil, meer netheid

Fost Plus presenteerde in 2015 een groots actieplan om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. Op basis van dit actieplan sloot ze met Vlaanderen en Wallonië samenwerkings-overeenkomsten met zeer concrete doelstellingen.

Het plan vertrekt vanuit de gedachte dat enkel een fundamentele, duurzame gedrags-verandering het zwerfvuil kan stoppen.

Iedereen moet zijn steentje bijdragen:

  • de burger via een actieve participatie in zijn eigen straat, buurt of gemeente;
  • de overheid via een sterk en coherent beleid om respect op te bouwen voor het algemeen welzijn;
  • het bedrijfsleven door reeds bij het ontwerp van hun producten aandacht te besteden aan het risico op zwerfvuil.

Proefproject met de paarse zak P+MD

De recyclagepercentages die we in België halen, behoren al jaren tot de hoogste in Europa. Toch blijft Fost Plus zoeken naar mogelijkheden om meer verpakkingen in te zamelen en te recycleren. Daarom lanceerde Fost Plus een innovatief project, gericht op plastiekverpakkingen: de paarse zak, P+MD. 120.000 inwoners van zes Belgische gemeenten maken deel uit van een proefproject met alternatieve inzamelscenario’s. De huidige PMD-inzameling wordt in deze gemeenten uitgebreid met harde (vlootjes, schaaltjes, potjes) en zachte plastics (folies en zakken).

Op weg naar een kringloopeconomie

Europa ziet de kringloopeconomie als een hefboom om de economie duurzamer en sterker te maken. Eind 2015 legde de Europese Commissie een nieuw voorstel op tafel: Circular Economy Package.

Het moet Europese bedrijven en consumenten helpen bij de overgang naar een sterkere en meer circulaire economie. Het plan bevat voorstellen om de Europese wetgevingen rond afval aan te passen en afval te transformeren naar waardevolle grondstof. Waar vroegere voorstellen eerder focusten op afvalreductie, wordt nu vooral het sluiten van de volledige kringloop gestimuleerd (‘Closing the Loop’).

“Als lid van EXPRA (de Europese koepelorganisatie van de beheersorganismen van verpakkingsafval) steunen wij de eenduidige bijkomende criteria die het nieuwe voorstel bevat met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de producenten. Het is belangrijk om uniforme regels in te voeren voor de berekening van de recyclagegraad (het meetpunt voor recyclage). Enkel op die manier kan Europa meer betrouwbare statistieken publiceren. En wij kunnen beter de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende betrokken partijen definiëren om belangenvermenging te vermijden, net als duidelijker afbakenen welke beheerskosten moeten gedragen worden door de producenten.”

Het huidige voorstel wordt in 2016 verder besproken en aan het Europese Parlement en de Europese Ministerraad voorgelegd.

Bron: Fost Plus
Datum: 9-5-2016

Lees het volledig jaarverslag van Fost Plus 2015.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.