blue deal
(Beeld: VMM)

Vlaamse Milieumaatschappij doet oproep voor effluentprojecten

Subsidie voor bedrijven die effluent hergebruiken

De Vlaamse Milieumaatschappij gaat bedrijven ondersteunen die in samenwerking met Aquafin effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) hergebruiken. Ook samenwerking met partners is mogelijk. Projecten kunnen tot 75% aan subsidie ontvangen. Een eerste voorstel moet uiterlijk op 7 maart 2022 zijn ingediend. 

Water dat uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) stroomt, belandt in een waterloop. Hier liggen nog veel kansen voor hergebruik. Bijvoorbeeld door het gezuiverde effluent te opwaarderen tot drinkwater. Dit biedt een oplossing voor waterschaarste en beschermt onze kostbare waterbronnen. Met het subsidieprogramma wil de Vlaamse Milieumaatschappij circulair watergebruik ondersteunen en droogte en overstromingen tegengaan. 

De Vlaamse Milieumaatschappij stimuleert bedrijven om op een vernieuwde manier naar het waterbeleid te kijken en het effluent nuttig te gebruiken. Hiervoor kunnen bedrijven samenwerken met Aquafin of een andere private speler. 

Hoe kom je in aanmerking voor de subsidie?

Voordat je een subsidieaanvraag voor een project indient, is het belangrijk om eerst het regelement voor effluentprojecten goed door te lezen. Vervolgens kun je een aanvraag indienen via het aanvraagformulier effluentprojecten. Via dit formulier kun je ook bijkomende vragen stellen. Je eerste voorstel moet uiterlijk op 7 maart zijn ingediend. 

In de selectie van de effluentprojecten die in aanmerking komen voor de financiering wordt vooral gekeken naar:

  • Biedt het project een verbeterde waterhuishouding en gaat het toekomstige tekorten tegen?
  • Gaat het project goed om met vervuilingsrisico’s?
  • Helpt het project om de waterbalans lokaal en integraal aan te pakken?

De minister van omgeving selecteert de projecten die een subsidie zullen ontvangen. Hiervoor laat hij zich adviseren door een programmagroep die wordt getrokken door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Alle informatie om je projectvoorstel voor te bereiden, vind je terug op de VMM-website.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.