asbest

OVAM maakt Vlaanderen asbestveilig met asbest-attesten

Wie eind november een gebouw verkoopt van voor 2001, moet een asbestattest kunnen voorleggen. Op die manier wil de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) alle gebouwen in Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken. De eerste asbestattesten zijn intussen afgeleverd.

Wie een gebouw verkoopt dat gebouwd werd voor 2001 moet vanaf 23 november 2022 een asbestattest kunnen voorleggen. Zo’n attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het gebouw asbestveilig is. Op die manier weten koper en verkoper duidelijk waar ze aan toe zijn.

Onaangename verrassingen vermijden

“Asbest herkennen is niet gemakkelijk als je weet dat dit tot het jaar 2000 verwerkt werd in duizenden toepassingen”, licht Jan Verheyen, woordvoerder van OVAM toe. “Het asbestattest zorgt ervoor dat zowel koper als verkoper niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Het brengt duidelijk de asbesttoepassingen in kaart, zodat je als koper weet wat je koopt en wat je kan ondernemen.”

Sinds 1 juli kunnen asbestdeskundigen ingeschakeld worden voor een inventarisatie. Sinds half september worden de inventarisaties omgezet in een asbestattest. “Zo zitten we op schema om de marktwerking op gang te laten komen, voor de verplichting ingaat op 23 november”, legt Verheyen uit. Het asbestattest moet voorgelegd worden bij de ondertekening van het compromis.

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige kan een asbestattest opstellen. De deskundige registreert tijdens de asbestinventarisatie alle gegevens in een centrale databanktoepassing van de OVAM. Op basis van die inspectiegegevens levert de OVAM het asbestattest af. Tegelijk brengt de OVAM zo de omvang van het asbestpassief in Vlaanderen in kaart. Op de OVAM-website staat een lijst van gecertificeerde asbestdeskundigen.

Veilige toepassingen

In Vlaanderen zit naar schatting nog zo’n 2,3 miljoen ton asbest in gebouwen en infrastructuur. In 2,8 miljoen woningen is asbest te vinden. Tot het verbod in 2001 werd asbest gebruikt in meer dan 3.500 toepassingen. De kans dat je in Vlaanderen asbest aantreft in een bestaande woning, een appartement of school is dan ook zeer groot. In 70 tot 90 procent van de gevallen stoot men op asbest, tenzij er eerder een totaalrenovatie heeft plaatsgevonden.

De OVAM streeft ernaar om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Er kunnen dan nog asbesttoepassingen in gebouwen voorkomen maar alleen als ze in goede staat aanwezig zijn. Al het risicovolle asbest moet tegen 2040 op een veilige manier verwijderd zijn. Het asbestattest zal waarschijnlijk ook een stimulans zijn om asbesthoudende materialen versneld te laten verwijderen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.