Duurzame verpakkingen ontwerpen
Designer sketching drawing design Brown craft cardboard paper product eco packaging mockup box development template package branding Label . designer studio concept . - (Beeld: Adobe Stock)

Pack It Better bundelt alle kennis rond ecodesign van verpakkingen op één plek!

Aan informatie rond duurzame verpakkingen en ecodesign is er zeker geen gebrek. Doch, de versnippering ervan maakt het voor vele bedrijven haast onmogelijk om bij te blijven en zich een beeld te vormen over de ontwikkelingen van nieuwe materialen, de grote stroom aan innovaties en technologieën op de verpakkingsmarkt. Bovendien volgen nieuwe wetgevingen elkaar zo snel op dat het niet altijd even eenvoudig is om een duurzaam verpakkingsbeleid uit te werken. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in ecodesign, raken hierdoor vaak de weg kwijt of missen het totaalplaatje.

Samen sterk

Als oplossing, besloten Valipac en Fost Plus de krachten te bundelen en alle kennis rond ecodesign van verpakkingen te delen op één platform: Pack It Better. Dit gezamenlijk initiatief is ook een mooi voorbeeld van de synergie tussen beide organisaties.

“Als organisaties ondersteunen we onze leden al bij het vervullen van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, de wetgeving inzake de inzameling en recyclage van verpakkingen. Vandaag worden verpakkingen meer en meer gezien als een ‘verpakkingssysteem’ waarbij huishoudelijke én bedrijfsmatige verpakkingen samen bekeken moeten worden. Door alle informatie rond duurzame verpakkingen te verzamelen op één plek, creëren we een single point of contact en tonen we bedrijven de weg naar meer circulaire toepassingen. Op Pack It Better brengen we hen in contact met experten en komen we concreet tegemoet aan hun noden. Op die manier willen we bedrijven stimuleren om bij de keuze voor een bepaalde verpakking of de samenstelling ervan meer aan de milieu-impact te denken, want die keuze beïnvloedt de hele recyclageketen”, aldus Francis Huysman en Patrick Laevers, CEO’s van respectievelijk Valipac en Fost Plus.

Dit unieke kennisplatform werd in het voorjaar van 2021 gelanceerd. Het kwam tot stand onder de impuls van sectorfederaties Fevia, Comeos en Detic, én dankzij de steun van de industrie en de samenwerking met experten in duurzame verpakkingen. Pack It Better kan inmiddels ook rekenen op de volledige steun van alle belangrijke federaties. 

Intussen telt het platform al 20 partners die hun kennis en expertise delen. Samen bieden ze meer dan 20 verschillende soorten diensten aan. Bij de lancering in maart, hebben Valipac en Fost Plus een communicatiecampagne gevoerd bij hun klanten. In twee maanden tijd hebben zo’n 4.300 gebruikers de website bezocht. 

“Op Pack It Better vinden bedrijven tal aan relevante informatie, zoals de laatste ontwikkelingen op vlak van onderzoeken, lopende projecten en innovaties rond duurzame verpakkingen. Bovendien kunnen ze er ook hun inspirerende verhalen delen. Steeds weer gaat het om neutrale informatie. Het is in geen enkel geval de bedoeling om het kennisplatform te gebruiken voor commerciële doeleinden”, gaat Francis Huysman verder.

Bedrijven kunnen er terecht om hun specifieke vragen rechtstreeks te stellen aan de experten van Valipac, Fost Plus of de kenniscentra. Zowel verpakkingsproducenten als bedrijven die verpakte producten op de markt brengen kunnen zo beter geïnformeerde keuzes maken om tegemoet te komen aan de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voor huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen. De overheid zal de bedrijven nog sterker aanmoedigen om meer gerecycleerde materialen te gebruiken in hun verpakkingen en deze 100% recycleerbaar te maken. Met Pack It Better willen Valipac en Fost Plus de vlucht vooruit nemen door de bedrijven nu al te helpen zich hierop voor te bereiden.

“We geloven dat herbruikbare, recycleerbare verpakkingen en verpakkingen gemaakt van gerecycleerde materialen de toekomst zijn. Door bedrijven op weg te helpen om van bij het begin de juiste keuzes te maken, willen we de circulaire transitie versnellen. Zo groeien we samen naar een circulaire verpakkingseconomie voor zowel huishoudelijke als bedrijfsmatige verpakkingen”, besluiten Francis Huysman en Patrick Laevers.

Website Pack It Better

Meer ecoTips artikels over verpakkingen

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.