HSE-professionals kampen met stress

Het takenpakket van HSE-professionals, zoals milieucoördinatoren en preventieadviseurs blijft uitbreiden. En dat veroorzaakt stress. 66% van hen geeft aan zelf met een hoog tot zeer hoog stressniveau te kampen. Dat blijkt uit een onderzoek van Wolters Kluwer Legal & Regulatory. Nochtans zijn het net deze medewerkers die psychosociale risico’s op bedrijven moeten helpen beperken.

Onderzoek

Met de jaarlijkse HSE-trendcatcher brengt Wolters Kluwer trends op vlak van Health, Safety and Environment (HSE) in kaart. Het bedrijf doet daarvoor beroep op het onafhankelijk onderzoeksbureau Verdantix. De cijfers werden in november 2017 verzameld met de hulp van 1.300 medewerkers, HSE- professionals en managers van Belgische bedrijven.

Hoog stressniveau, hoog risico op burn-out 

De Belgische burn-out-cijfers zijn alarmerend. Bijna één medewerker op tien lijdt eraan en de helft van de Vlamingen verwacht er ooit door geveld te worden. Van de meer dan 400.000 medewerkers die in 2017 langdurig afwezig waren, ging het in meer dan een op de drie gevallen om een psychosociale aandoening. Werkstress speelt een hoofdrol in dit verhaal.

De HSE TrendCatcher peilde daarom onder andere naar het algemene stressniveau bij Belgische medewerkers. Uit de resultaten blijkt dat twee derde het algemene stressniveau op het werk hoog vindt. 16% van de medewerkers omschrijft het zelfs als zeer hoog. Opvallend: slechts 2% van de managers deelt die mening.

Psychosociaal preventieplan ontbreekt ondanks wettelijke verplichting 

Ondanks het hoge stressniveau en de alarmerende burn-outcijfers, beschikt volgens het onderzoek slechts 43% van de bedrijven over een psychosociaal preventieplan. 34% van de bedrijven geeft aan dat het beleid momenteel ontwikkeld wordt. Die cijfers worden bevestigd door de overheid. Bij één op de twee officiële controles wordt een overtreding vastgesteld.

De industrie- en bouwsector scoort het best. Ongeveer de helft van de bedrijven heeft een preventieplan uitgerold. De transportsector hinkt achterop. Daar beschikt maar 31% over een plan ter voorkoming van stress en burn-out. Ook de bedrijfsgrootte speelt blijkbaar een rol. 54% van de ondernemingen met meer dan 500 werknemers beschikken over een preventieplan. Onder de bedrijven met minder dan 50 werknemers is dat slechts bij 27% het geval.

Management en werknemers bekijken stress op een andere manier

Er is de voorbije tijd al heel wat aandacht besteed aan langdurige afwezigheid en burn-out. De nadruk lag daarbij vooral op de re-integratie, en dus op het na-traject. Een blijvende aandacht voor preventie is nochtans nodig. Zeker aan de top van de Belgische bedrijven is sensibilisering noodzakelijk. Uit ons onderzoek blijkt dat de perceptie over stress bij de leidinggevenden danig verschilt van wat er op de werkvloer ervaren wordt. Terwijl net bij het management de noodzaak duidelijk moet zijn van een degelijk preventiebeleid, want daar worden de beslissingen genomen”, zegt Veerle Van Roij, HSE-Segment Manager bij Wolters Kluwer Legal & Regulatory.

Meer werkdruk voor de HSE-professional 

De HSE-professional is vaak een van de drijvende krachten voor het uitrollen en opvolgen van een preventiebeleid rond psychosociale risico’s. 66% van hen geeft aan zelf met een hoog tot zeer hoog stressniveau te kampen. Naast HSE-taken krijgen zij vaak extra verantwoordelijkheden toebedeeld. Bij 27% behoort naast veiligheid ook security (beveiliging) tot het takenpakket. Ook kwaliteit (24%) en facility (13%) komen regelmatig bij de HSE-professional terecht.

Bron: Wolters Kluwer Legal & Regulatory

Foto: © energepic.com

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.