Investeren kleine bedrijven onvoldoende in gezondheid en veiligheid?

Kleine ondernemingen besteden wellicht onvoldoende aandacht aan gezondheid en veiligheid op het werk. Dat concludeert certificeringsinstelling DNV GL uit een bevraging van 1.729 klanten wereldwijd. De studie, die werd ondersteund door het marktonderzoeksbureau GFK Eurisko, ging na waarom bedrijven aandacht schenken aan gezondheid en veilig werken (G&VW) en van welke risico’s ze het meeste wakker liggen. 

Drijvende krachten

Bescherming van het welzijn van werknemers (82%) en het voldoen aan regelgeving (79%) zijn de belangrijkste drijvende krachten voor G&VW-management, althans volgens de 1.729 professionals die door DNV GL zijn ondervraagd. Ook intern beleid, bedrijfscontinuïteit en merkreputatie zijn van belang, maar duidelijk in mindere mate.

Risico’s

De meest significante risico’s worden toegeschreven aan machines en apparatuur (66%) en aan de werkomgeving (62%). Vergeleken met een enquête uit 2014, zien bedrijven deze elementen steeds meer als een potentieel gevaar. Beide scoren immers zo’n 30% hoger dan in 2014. De voorbije jaren werden bedrijven geconfronteerd met specifiekere wetgeving rond machines en werkomgevingen. Dat kan eventueel een oorzaak zijn van de stijging.

Voordelen maatregelen

DNV GL polste ook naar de belangrijkste voordelen van geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen. Daar gaven bedrijven vooral aan dat ze dankzij de aanpassingen beter kunnen voldoen aan de regelgeving en dat het aantal letselongevallen daadwerkelijk is gedaald.  

Baten en kosten

Opvallend genoeg, geeft slechts 55% van de bedrijven aan dat de baten van risico-beperkende maatregelen voor hen groter zijn dan de kosten. Bij bedrijven met een gecertificeerd managementsysteem voor gezond en veilig werken is dit 65%. Kijken we enkel naar kleine bedrijven (minder dan 50 werknemers), dan daalt het percentage naar 41%.  

Kleine bedrijven

Slechts 43% van de kleine bedrijven geeft aan dat gezondheid en veiligheid op het werk van groot belang is voor de bedrijfsstrategie. En terwijl 52% van de grote bedrijven in de komende jaren meer wil investeren, is slechts 33% van de kleine bedrijven dat ook van plan.

DNV GL besluit daaruit dat kleine ondernemingen wellicht onvoldoende aandacht besteden aan gezondheid en veiligheid op het werk. Daarvan mogen we volgens de certificeringsorganisatie het risico niet onderschatten. In veel regio’s zijn immers vooral KMO’s actief. In de OESO-landen zijn ongeveer 99% van alle bedrijven KMO’s. Bovendien genereren ze er ongeveer 70% van alle banen.

“Uit verhalen van onze klanten kunnen we opmaken dat kleine en middelgrote bedrijven vooral opkijken tegen de benodigde investeringen om de faciliteiten en machines te vernieuwen. Maar je kan de situatie vaak al aanzienlijk verbeteren door je bedrijfsprocessen en gedrag aan te passen.”, zegt Luca Crisciotti, CEO van DNV GL.

Luca Crisciotti, CEO van DNV GL – Business Assurance

Bron: DNV GL

Foto: JonKline | DNV GL

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.